Juneavfalls logotyp

Aktuellt arkiv

  • 2018-02-26
    Har du inte fått ditt sopkärl tömt?
    Uppdaterad 2018-03-12
    Väder och väglag medför för närvarande förseningar i avfallsinsamlingen. Om ditt kärl inte har blivit tömt så låt det stå ute. Det kommer att tömmas så snart vi kan. Kontakta gärna ansvarig snöröjare om det inte är plogat. Tack för ditt överseende.

    Generellt berörs främst de fastigheter som är belägna på kuperade områden/vägar både i tätort och på landsbygd. Här ställs höga krav på en fungerande ...