Juneavfalls logotyp

Aktuellt arkiv

 • 2018-06-25
  Förslag på ny renhållningsordning
  June Avfall & Miljö har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Du är välkommen att lämna synpunkter!
  Här kan du läsa mer om avfallsplanen och föreskrifterna

  2019-02-12
  Dokumentet med förslag till ny renhållningsordning är borttaget eftersom tid för remissyttrande har passerat.

 • 2018-06-11
  Ändrad soptömning och öppettider på sortergårdarna vid midsommar
  Vi ändrar öppettiderna på sortergårdarna vid midsommar. Under vecka 25 ändrar vi också tömningsdag för avfall och trädgårdsavfall tillfälligt.
  Alla sortergårdar är stängda 22/6, midsommarafton, och 23/6, midsommardagen. Dag innan midsommarafton, 21/6, stänger de gårdar som är ordinarie öppna ...