Juneavfalls logotyp

Aktuellt arkiv

  • 2018-07-07
    Det osynliga avfallet måste bli synligt
    Vi svenskar genererar 17 ton avfall per person – varje år. Men det mesta av detta avfall ser vi aldrig. Det uppstår nämligen i produktionen av alla varor som vi konsumerar. Hur många vet till exempel att en enda mobiltelefon genererar 86 kilo avfall under tillverkningen? Vi efterfrågar tydliga styrmedel nationellt och lokalt, som gynnar en mer cirkulär produktion och konsumtion.Tillsammans med branchorganisationen Avfall Sverige har vi skrivit en debattartikel. Här kan du läsa artikeln "Det osynliga avfallet måste bli synligt"PDF (pdf, 10.3 kB)