Juneavfalls logotyp

Aktuellt arkiv

 • 2019-11-18
  Vi hjälper Europa minska avfallet
  EU-projektet ”Europa minskar avfallet” ordnar aktiviteter runt om i hela EU under perioden 16-24 november, 2019. Projektet sprider kunskap om hur vi kan förebygga att avfall uppkommer och att vi behöver minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Årets huvudtema handlar om textilkonsumtion och textilavfall.
  Europa minskar avfallet arrangeras för elfte året i rad. Av de över 11 000 registrerade aktiviteternar finns en som är vår
  Sopkvastarmé på turné
  Här kan...