Juneavfalls logotyp

2019-01-03

En sopbil på väg.

Vi tömmer dina sopor så snart vi kan

Om vi inte hämtat dina sopor på den utlovade tömningsdagen; låt kärlet stå kvar, vi kommer så snart vi kan.

Vi ändrar tillfälligt dag för soptömning under vecka 1. Vi har inget exakt klockslag för tömningen men vill att du ställer ut ditt kärl senaste klockan 6 på morgonen. Låt kärlet stå framme tills vi tömt det. Om vi inte hämtat dina sopor på den utlovade tömningsdagen; låt kärlet stå kvar, vi kommer så snart vi kan.

Klicka på nedanstående länk för att se tiderna för din soptömning.
Soptömning