Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

En kvast som blivit smyckad till en bebis.

Fredlig sopkvastarmé intar Hällstorpsrondellen

Exakt 1 341 barn i årskurserna 3–6 från olika skolor i Jönköpings kommun har bidragit till denna spektakulära rondellutställning. Med hjälp av återvunna förpackningar har de skapat kvastsoldater som tillsammans bildar en fredlig armé. Utställningen är resultatet av ett samarbete mellan June Avfall & Miljö och skolor i kommunen där målsättningen är att förebygga avfall och visa hur vi kan återvinna mer.

Det är en humoristisk utställning med allvarligt innehåll som på ett roligt sätt påminner kommuninvånarna om vikten av att leva mer hållbart. Den som vill se utställningen har sju dagar på sig. Armén belägrar rondellen till och med den 3 juni innan den marscherar vidare.
Hur kommer det sig att June Avfall & Miljö valt att ställa ut i Hällstorpsrondellen?
Marlene Svensson, miljö- och avfallspedagog vid June Avfall & Miljö svarar:
– Vi kopplar både budskap och innehåll till vår sortergårdsverksamhet. Hällstorpsrondellen på Råslätt ligger granne med vår största sortergård och den är extra välbesökt, nu under högsäsong. Dessutom är kvastarna skapade av återvunnet material som tas om hand på sortergården. Vi har även flera avfallsexperter till hjälp på sortergården – som kan hjälpa oss att sortera rätt.

Fakta
June Avfall & Miljö AB ägs av kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö. Bolaget är mest känt för att driva invånarnas sophämtning, slamtömning och elva sortergårdar. Utställningen med sopkvastarmén är ett resultat av bolagets miljölektioner som riktar sig till den unga generationen. Alla medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program.