Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Framsidan av Avfallstaxa 2020.

Avfallstaxa 2020

Här kan du läsa dokumentet med årets avfallstaxa för kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö. Avfallstaxan 2020 är antagen av kommunfullmäktige i respektive kommun i slutet av november 2019.

Avfallstaxan består av två delar – en grundavgift och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften ska täcka kostnaden för att tömma ditt sopkärl medan grundavgiften ska täcka kostnader för bland annat återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och administration.

Varje år justeras avfallstaxan för att motsvara dessa kostnader och förändringen är beroende på abonnemangsform. Utöver detta görs en miljöstyrning av taxan. Detta innebär att de abonnemang som har den största miljönyttan har lägre taxor än andra abonnemang. Fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) har därför den lägsta avfallstaxan för hushåll.

Avfallshanteringen för hushållsavfall bygger på självkostnadsprincipen och får inte gå med vinst. Om den ger bestående överskott ska detta återföras till taxekollektivet.

Här kan du ladda ner dokumentet, PDF på 60 sidor Avfallstaxa 2020 Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB)