Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

En rulle med plastpåsar och en bunt med papperspåsar.

Frågor och svar – mat- och restavfall och plastbärkassar

Plastbärkassarna som du köper och packar dina varor i, kommer kosta omkring 7 kronor styck. Ökningen hänger ihop med en skatt som regeringen inför 1 mars 2020. En naturlig följd blir att hushållen kommer ha färre plastbärkassar framöver. Kundtjänst får en del frågor kring detta. Här kan du ta del av frågorna och svaren.

När och hur mycket kommer plastkassen kosta?
Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor beskattas med 3 kronor per bärkasse. För plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 7 liter föreslås skatten vara 30 öre per bärkasse. Lagen träder i kraft 1 mars 2020 men kommer tas ut från och med 1 maj. Skatten är 3 kronor per plastbärkasse och den läggs ovanpå dagens pris. Slutpriset hamnar på omkring 7 kronor per plastbärkasse.

Gäller skatten alla plastpåsar?
Nej. Påsar, avsedda för till exempel soppåsar, omfattas inte av skatten.

Blir det skatt även på påsar gjorda av bioplast eller återvunnen plast?
Ja, skatten kommer även att avse plastbärkassar av återvunnen plast eller bioplaster. Men inte de som säljs som soppåsar.

Kan jag slänga restavfallet löst i sopkärlet?
Nej. Hushållen ska, enligt kommunens renhållningsordning, paketera restavfallet innan det slängs i sopkärlet. (I föreskrifterna står att avfall ska vara väl emballerat ”så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer”.)

Vad ska jag använda för påse då? Jag vill inte betala 7 kronor.
Den tunnare sortens soppåse som köps på rulle i butik är bäst att slänga sopor i. Den omfattas dessutom inte av skatten. Den kräver mindre energi vid tillverkningen än tjockare plastpåsar, vilket är bättre för klimatet. Den ger mindre avfall eftersom den är tunnare. Sorterna varierar; en del är miljöriktigare än andra; t.ex. de som är producerade av återvunnen plast, biologisk plast eller komposterbar plast.

Kan jag använda de miljövänligare plastpåsarna till matavfallet också?
Nej. Det spelar ingen roll om plastpåsen är komposterbar eller tillverkad av majs, sockerrör eller något annat miljövänligare material – den fungerar inte i biogasanläggningen. Matavfallspåsen i papper är nedbrytbar och lämpar sig bra för rötning till biogödsel. Är påsen blöt – använd hellre en extra papperspåse.

Jag vill inte köpa plastpåsar bara för att slänga restavfall i. Då använder jag den bruna matavfallspåsen till restavfallet också. Det måste vara ok?
Nej. Det är viktigt att restavfall som slängs i sopkärlet är väl förpackat. Du får gärna använda papperspåsar men inte våra matavfallspåsar. De är avsedda för matavfall.