Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Sopkärl på båda sidor om en väg.

Småhusägare: Ställ ut ditt sopkärl tidigare än vanligt

Uppdaterad 16 mars
För att ligga steget före, ifall nya riktlinjer kring coronautbrottet påverkar personalfrånvaro kommande veckor, vill vi att alla småhusägare ställer ut sina avfallskärl fem arbetsdagar innan planerad tömningsdag. Låt sopkärlen stå framme till dess att vi tömt dem.

För att få stopp på coronautbrottet rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vuxna och barn ska stanna hemma vid hosta, snuva eller annat tecken på luftvägsinfektion. Detta påverkar tillgången på personal. Än så länge är personalfrånvaron begränsad, men för att säkerställa en fungerande avfallshämtning under så lång tid som möjligt, vill vi ligga steget före. Nu vänder vi oss till dig som är småhusägare (t.ex. villor, radhus och kedjehus). Vi ber dig ställa ut ditt/dina kärl redan fem arbetsdagar innan ordinarie tömningsdag och låta dem stå tills vi tömt dem. Det kan också bli så att vi kommer att tömma ditt /dina kärl senare än ordinarie tömningstillfälle. Men låt då kärlen stå kvar.

När du ställer ut ditt kärl fem dagar innan ordinarie tömningstillfälle kan vi anpassa sophämtningen utifrån dagsaktuell personalstyrka. Har vi gott om sopchaufförer kan dina sopor tömmas tidigare än planerad soptömning. Har vi ont om sopchaufförer kan dina sopor tömmas flera dagar efter planerad tömning. Därför är det viktigt att du låter kärlen stå framme till dess att vi tömt dem. Vår målsättning är att tömma dina sopkärl, så snart vi kan.

Det handlar om att dina sopkärl kan tömmas en annan dag – inte om någon extra tömning. De här soptömningarna ingår i ditt abonnemang.

Du behöver också förbereda dig på att vi kan återkomma med nya instruktioner till dig som småhusägare om vi behöver vidta andra åtgärder på grund av personalbrist förorsakat av coronapandemin.

Leta upp din ordinarie soptömningsdag via länken nedan, ställ ut kärlet fem arbetsdagar tidigare, låt stå tills vi tömt.

Sök din tömningsdag

Så håller du dig uppdaterad om din soptömning

Vi skickar sms och e-post med aktuell information till dig och övriga kunder. Saknar du information idag?

Registrera telefonnummer (för sms) och e-postadress på juneavfall.se Minasidor

Dela gärna med dig av denna information till grannar och vänner.