Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

2020-11-06

Samråd om Huskvarna sortergård

June Avfall & Miljö AB kommer söka tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att fortsätta driva av Huskvarna sortergård som ligger på Kungsängsvägen i Huskvarna. Här får du veta mer om hur du kan ta del av materialet och lämna dina synpunkter.

Ansökan om tillstånd

Ansökan avser lagring av avfall på sortergården omfattande 2 000 ton farligt avfall respektive 20 000 ton icke farligt avfall per år, varav högst 80 ton farligt avfall får lagras samtidigt.

Antalet besök kommer öka på Huskvarna sortergård

Idag driver vi elva sortergårdar i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner. Den i Huskvarna är en av våra två största sortergårdar och den tar emot omkring 193 000 besök om året (2018). Huskvarna sortergård är den närmaste sortergården för cirka 32 000 hushåll och 65 000 boende.

Prognoser gällande befolkningsökning i upptagningsområdet bedömer att antalet besökare kommer öka med cirka 15 % fram till år 2027. Om det dessutom sker förändringar i tillgängligheten hos de andra sortergårdarna måste vi vara beredda på att besökare från dessa områden tar sig till Huskvarna sortergård.

För att kunna bedriva verksamheten på ett ännu effektivare sätt och kunna ta hand om de ökade mängder avfall som uppstår när befolkningen och besöken ökar, behöver vi ett tillstånd som är anpassat därefter.

Samråd

Inför ansökan om tillstånd bjuder vi in särskilt berörda till samråd, exempelvis närboende, myndigheter och intresseföreningar.

Syftet med samrådet är att:

  • underlätta för länsstyrelsen att bedöma om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte
  • visa vad som bör tas upp i den fortsatta miljöbedömningen

Lämna synpunkter senast 29 november

Du kan ta del av den planerade verksamheten och lämna synpunkter via brev eller e-post senast den 29 november 2020. Märk kuvertet eller e-posten med ”Huskvarna sortergård” och skicka det till oss via June Avfall & Miljö AB, Box 659, 551 19 Jönköping

Beställ samrådsunderlag eller ställ frågor

Vill du beställa en beskrivning av den fortsatta verksamheten vid sortergården och den miljöpåverkan som bedöms uppkomma till följd av verksamheten?
Har du frågor?

Välkommen att kontakta
Maria Thorell, miljö- och avfallsingenjör, maria.thorell@juneavfall.se
Peter Maltell, avdelningschef sortergårdar, peter.maltell@juneavfall.se
Telefon:036 -17 19 00