Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Plast sortering pågår på olika rullband.

Plastsortering på Svensk Plaståtervinning.

Vad händer med plasten du sorterar?

Undrar du vad som händer med plasten du lämnar till oss? Här får du veta vilka som tar emot plasten och hur de hanterar den.

Insamlingsansvaret för plastförpackningar ligger hos producenterna. Producenterna har organiserat sig i producentansvarsföreningar, till exempel Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Det är till deras återvinningsstationer du lämnar dina förpackningar. Vi erbjuder många småhus fastighetsnära insamling där hushållen sorterar mat- och restavfall, returpapper och förpackningar. Förpackningarna lämnar vi vidare till FTI.

Produkter av plast som inte är förpackningar tar vi emot på våra sortergårdar. Dessa plastprodukter skickar vi vidare till återvinningsbolaget Swerec AB.

Det händer med plasten du sorterar i ditt avfallskärl

FTI lämnar plastavfallet till Svensk Plaståtervinning i Motala som är en av FTIs delägare. Svensk Plaståtervinning rensar avfallet och tar bort produkter som inte är förpackningar, t.ex. bollar, videoband och diskborstar. Olika typer av plast har olika egenskaper därför sorteras de efter storlek, material och färg. Det är en gigantisk sorteringsanläggning. Vissa förpackningar är tillverkade av plast som inte fungerar att återvinna, den plasten skickas till förbränning och används till energiutvinning.

Svensk Plaståtervinning säljer den återvinningsbara plasten till företag som producerar produkter. Först tvättas den innan den mals ner till små gryn, så kallad granulat, därefter kan den användas vid tillverkning av nya förpackningar eller andra plastprodukter. Exempel på varor av återvunnen plast är petplaskor, lådor, leksaker och resväskor.

Det händer med plasten du lämnar på sortergården

De plastprodukter som du lämnar till sortergården återvinns eller energiutvinns. Hårdplasten har bättre förutsättningar för att återvinnas än mjukplasten. Produkterna av hårdplast skickar vi till återvinningsföretaget Swerec i Lanna, Bredaryd. Mjukplasten lämnar du i containern för restavfall. Den skickar vi till förbränning så att den kan användas till energiutvinning.

Därför ska all plast lämnas till återvinning

Vi ser fram emot att mer plast ska återvinnas i framtiden. Därför är det bra att plast som idag inte kan återvinnas sorteras hos återvinningsföretagen redan nu. Då får de större anledning att anpassa och utveckla återvinningen och att påverka producenterna.

Det är bra för vår natur att använda återvunnen plast som råvara i stället för att använda fossila bränslen som olja. När återvunnet material används istället för nytt går det åt mindre energi vilket ger lägre koldioxidutsläpp.

Vill du veta mer om plaståtervinning?

Avfall Sverige har en intressant artikel om plast på sin webbplats

Därför ger plasten oss huvudvärk Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa vad återvinningsföretagen berättar om sina verksamheter. Här finns också en länk till sopor.nu som berättar om fler material.

Har du frågor om plaståtervinning? Länk till annan webbplats.

FTIAB Länk till annan webbplats.

Svensk Plaståtervinning Länk till annan webbplats.

Sverec Länk till annan webbplats.

Sopor.nu Länk till annan webbplats.