Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Ingen höjning av avfallstaxan 2023?

Vi räknar med att slippa höja priserna för våra kunder 2023. Enligt vårt förslag till kommunfullmäktige, i våra tre ägarkommuner Habo, Jönköping och Mullsjö, kan vi behålla årets avfallstaxor även nästa år.

Ett godkännande innebär att priserna för slam- och avfallshantering varken höjs eller sänks det kommande året.

Kommunfullmäktige fattar beslut i december.