Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Sortergård.

Söndagsöppet på tre sortergårdar

Nu kan du besöka sortergårdarna: Jönköping (Råslätt), Huskvarna och Bankeryd även på söndagar. Öppettiderna gäller mellan klockan 10–14, från och med söndag 26 mars till och med söndag 29 oktober, 2023.

Tack för att du lämnar ditt grovavfall till oss! Det är en stor tjänst för miljön eftersom det mesta av det som du lämnar kan återvinnas.

På sortergården tar vi hand om det på ett miljöriktigt sätt innan vi lämnar det vidare till anläggningar specialiserade på olika material.

Är du osäker på i vilken container du ska lämna ditt avfall?
Våra sortergårdar är bemannade med kunnig personal som finns där för dig. Tveka inte att fråga dem!

Sortergårdar och öppettider

Återvinning