Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Höbalas inslagna i ensilage på hög vid en väg.

Ensilageplast

Vi tar inte emot ensilageplast, varken på sortergårdarna eller i ditt sopkärl. Olika typer av plast har olika egenskaper och ensilageplasten ska inte återvinnas tillsammans med plasten vi skickar till återvinning. Den ska återvinnas för sig vilket den gör när du lämnar den till ett materialbolag.

Du som är hästägare, odlare, lantbrukare eller på annat sätt hanterar ensilageplast ska lämna den överblivna förpackningen till ett materialbolag då de ansvarar för insamling.

Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag, utan vinstintresse, som ansvarar för insamling av denna plast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning.

SvepRetur berättar om sig själva, hur du ska hantera ensilageplast, hur insamlingen går till med mera, på sin webbplats (se nedan).

Ensilageplast (även kallat lantbruksplast och balplast) ingår inte i det kommunala ansvaret.