Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Behållare för olika elektroniska produkter.

Elavfall

Nästan allt elavfall har producenten ansvar för. Vi samarbetar med producentbolaget El-kretsen AB. Det innebär att sortergårdarna (ej Bottnaryd och Tenhult) tar emot den elektronik som lagstiftningen omfattar. Du får lämna på angiven plats. Kostnadsfritt!

Detta lämnar du på sortergårdarna

Elvaror för användning i hushåll, handverktyg, trädgårdsredskap (ej fasta installationer).

  • IT- och kontorsutrustning
  • Telekomutrustning
  • TV, audio och videoutrustning
  • Kameror och fotoutrustning
  • Klockor
  • Spel och leksaker
  • Ljuskällor och armaturer, glödlampor
  • Medicinskteknisk utrustning
  • Laboratorieutrustning

Mindre skrymmande elavfall (inkast på 11 cm i diameter) kan du även lämna i Samlaren.

Glödlampor/Lågenergilampor/Lysrör

Lämna in glödlampor, lågenergilampor och lysrör på sortergården. Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter är infört och innebär att du betalar återvinningsavgifter redan när du köper varan. Du kan även lämna glödlampor och lågenergilampor i Samlaren. Du hittar platserna var Samlaren finns i listan längre ner på sidan.

Småbatterier

Lämna småbatterier på återvinningsstationerna eller till sortergårdens miljöstation. Även dessa omfattas av producentansvar. Du kan även lämna batterier i Samlaren.

Hämtning av vitvaror och hemelektronik

Om du inte kan köra till sortergården själv kan SDV-Återvinningen komma och hämta dina vitvaror och hemelektronik. De hämtar kylskåp, frysskåp och boxar, spis, disk- och tvättmaskin, TV, video och datorer mot ersättning. På Jönköpings kommuns webbplats finns mer information om villkor, schema och avgifter.

Hämtning av vitvaror och hemelektroniklänk till annan webbplats

Farligt avfall-bilen besöker Bottnaryd och Tenhult

Eftersom vi inte tar emot elavfall på sortergårdarna i Bottnaryd och Tenhult kommer farligt avfall-bilen dit vid ett par tillfällen per år. Du kan då som privatperson lämna din småelektronik till bilen.

Farligt avfall-bilen

Vad händer med elavfallet?

Begagnad elektronik och begagnade batterier transporteras från sortergården till specialiserade återvinningsanläggningar som plockar isär produkterna och sedan sorterar dem. De tar hand om de miljöfarliga delarna och bearbetar de olika beståndsdelarna till nya råvaror eller energi. 

Vem får lämna avfall på sortergårdarna?

På sortergårdarna får hushåll från kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö lämna sitt grovavfall utan extra kostnad. Kostnaden ingår i den fasta avgiften som varje hushåll betalar via avfallstaxan.

Regler för verksamheter

Har du ett företag eller verksamhet får du vända dig till privat entreprenör eller köpa ett sortergårdskort. Förutom sortergårdskort behöver du ett avlämningstyg innan du får lämna elavfall på sortergårdarna,

Avlämningsintyg när du lämnar elavfall

Sortergårdskort

Samlaren är ett brandklassat miljöskåp där du kan lämna ditt farliga avfall såsom ljuskällor (exempel glödlampor, lågenergilampor), batterier, småelavfall och skrivarpatroner. Inkasthålen i Samlarna är 11 centimeter.

Lättare att lämna elavfall

Avsikten med skåpet är att öka möjligheten för hushållen att lämna sitt elavfall på ett säkert sätt genom att ta med det till butiken i samband med ordinarie inköpsrunda. Mindre elavfall kan lätt hamna i avfallspåsen då det tidigare saknats lättillgängliga insamlingssystem och man istället varit hänvisad till att ta med det farliga avfallet till sortergården.

Vad får jag lämna?

Samlaren har sex stycken inkasthål, förutom Samlarna i Bankeryd och Tenhult som är en mindre modell med tre inkasthål. Alla skåp tar emot ljuskällor (glödlampor och lågenergilampor), batterier samt mindre elavfall (ex mobiler, eltandborstar, laddare mm). Samlarna med sex inkasthål tar även emot färgpatroner från din skrivare.

Miljöriktigt hantering

Skåpen töms av utbildad personal från avfallsverksamheten och det farliga avfallet transporterar vi till sortergård för vidare borttransport.

Samlaren finns i nedanstående butiker:

Stora Coop, A6
Coop Konsum, Bankeryd
City Gross, A6
Coop Konsum, Hovslätt
Coop Atollen, Jönköping
Ica Maxi, Jönköping
Willys, Huskvarna - Obs! tillfälligt borttagen på grund av ombyggnation