Juneavfalls logotyp
Sprayer, målarfärg, gas, olja och andra farliga produkter.

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människor, djur och natur kallas farligt avfall, till exempel cancerogena, frätande eller giftiga ämnen. Farligt avfall ska lämnas till sortergård! Varje liten insats spelar roll! Minst 4 000 ton av hushållens farliga avfall hamnar fel – varje år. Det vill vi ändra på!

Produkter märkta med till exempel "Hälsoskadligt" eller "Förvaras oåtkomligt för barn" innehåller oftast farliga ämnen. Rester av dessa produkter måste samlas in, transporteras och tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Du kan lämna farligt avfall här:

 • Bankeryd sortergård, Tallvägen
 • Gränna sortergård, Johan Werners gränd
 • Habo sortergård, Sibbabo
 • Huskvarna sortergård, Kungsängsvägen
 • Jönköping sortergård, Oskarshallsgatan
 • Kaxholmen sortergård, Vistakullevägen
 • Mullsjö sortergård, Borrgatan
 • Norrahammar sortergård, Torsvik
 • Visingsö sortergård, vägen mot Näs

Sortergårdarna är bemannade av utbildad personal. Du hittar öppettider under respektive sortergård.

Farligt avfall-bilen

Eftersom vi inte tar emot farligt avfall på sortergården i Bottnaryd och Tenhult kommer farligt avfall-bilen dit vid ett par tillfällen per år. Du kan då som privatperson lämna ditt farliga avfall till bilen. Du hittar schema nedan.

Märk förpackningen du lämnar avfallet i

Skriv utanpå förpackningen vad den innehåller om du inte lämnar avfallet i ursprungsförpackningen. Blanda aldrig farligt avfall!

Inlämning endast för privatpersoner

Endast privatpersoner får lämna farligt avfall kostnadsfritt på miljöstationerna.
Företag ska kontakta godkänd entreprenör.

Exempel på farligt avfall

Kemikalier

Färg, lack, lim och träskyddsmedel

 • spackel
 • tapetklister
 • färg (även 0-märkt)

Sprayburkar

 • Sprayburkar med farligt innehåll. Tomma sprayburkar ska till metallåtervinning

Lösningsmedel

 • thinner
 • lacknafta
 • förtunning
 • penseltvätt
 • aceton
 • terpentin
 • fotogen och liknande

Rengöringsmedel

 • ugnsrengöringsmedel
 • fläckborttagning
 • möbel- och golvpolish
 • medel att ta bort polish med och liknande
 • kaustiksoda och ammoniak är frätande liksom syror

Biltillbehör och bilvård

 • bilbatterier
 • bensin och spillolja
 • glykol
 • förbrukade oljefilter
 • motorolja och diesel
 • avfettningsmedel

Bekämpningsmedel

 • råttgift
 • insektsmedel
 • ogräsmedel och liknande

Glödlampor/Lågenergilampor/Lysrör

Ska lämnas in på sortergården. Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter är infört och innebär att man betalar återvinningsavgifter redan när man köper varan.

Småbatterier

Lämnas på återvinningsstationerna eller till sortergårdens miljöstation. Omfattas av producentansvar.

Läkemedel och kanyler

Lämna läkemedel och kanyler till apoteken – oberoende av vilken kedja du går till. Kanyler och engångssprutor ska lämnas till apoteken i en godkänd förpackning. Förpackningen tillhandahåller apoteken utan kostnad. När förpackningen är fylld lämnar du in den och får en ny.

Asbest

Lämna asbest väl inplastat till MilJön Jönköping (före detta avfallsanläggningen Hult). Du får lämna upp till 100 kilo asbest kostnadsfritt. Större mängder kostar enligt MilJöns prislista. Asbest kan också lämnas hos Suez på Barnhemsgatan 28 i Jönköping.

Fyrverkerier

Alla explosiva ämnen, inklusive ammunition, lämnas till polisen. 

Farligt avfall-bilen på turné


Bottnaryd 2019

Datum

Tid

Plats

2 februari

09.00-11.00

Industrigatan, på sortergården

2 mars

09.00-11.00

Industrigatan, på sortergården

6 april

09.00-11.00

Industrigatan, på sortergården

4 maj

09.00-11.00

Industrigatan, på sortergården

1 juni

09.00-11.00

Industrigatan, på sortergården

3 augusti

09.00-11.00

Industrigatan, på sortergården

7 september

09.00-11.00

Industrigatan, på sortergården

5 oktober

09.00-11.00

Industrigatan, på sortergården

7 december

09.00-11.00

Industrigatan, på sortergården


Tenhult 2019

Datum

Tid

Plats

2 februari

12.00-14.00

Tegelvägen, på sortergården

2 mars

12.00-14.00

Tegelvägen, på sortergården

6 april

12.00-14.00

Tegelvägen, på sortergården

4 maj

12.00-14.00

Tegelvägen, på sortergården

1 juni

12.00-14.00

Tegelvägen, på sortergården

3 augusti

12.00-14.00

Tegelvägen, på sortergården

7 september

12.00-14.00

Tegelvägen, på sortergården

5 oktober

12.00-14.00

Tegelvägen, på sortergården

7 december

09.00-11.00

Industrigatan, på sortergården

Några gånger per år kommer vi med farligt avfall-bilen till Bottnaryd och Tenhult för att hämta farligt avfall och småelavfall. Endast privatpersoner kan lämna till oss. Nedan finns exempel på vad du kan lämna.

 Exempel på farligt avfall:

 • spillolja
 • lösningsmedel
 • färg
 • lack
 • lim
 • sprayburkar
 • rengöringsmedel
 • bekämpningsmedel
 • batterier
 • lysrör
 • lågenergi- och glödlampor

Exempel på elavfall (allt med sladd och/eller batteri):

 • TV-, audio- och videoutrustning
 • datorer
 • kameror
 • mobiltelefoner
 • leksaker med inbyggt batteri
 • köksmaskiner

Vi kan inte ta emot vitvaror, till exempel kyl, frys, spis, diskmaskin, med farligt avfall-bilen på grund av utrymmesskäl.