Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Sprayer, målarfärg, gas, olja och andra farliga produkter.

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människor, djur och natur kallas farligt avfall, till exempel cancerogena, frätande eller giftiga ämnen. Farligt avfall ska lämnas till sortergård! Varje liten insats spelar roll! Minst 4 000 ton av hushållens farliga avfall hamnar fel – varje år. Det vill vi ändra på!

Produkter märkta med till exempel "Hälsoskadligt" eller "Förvaras oåtkomligt för barn" innehåller oftast farliga ämnen. Rester av dessa produkter måste samlas in, transporteras och tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Du kan lämna farligt avfall här:

 • Bankeryd sortergård, Tallvägen
 • Gränna sortergård, Johan Werners gränd
 • Habo sortergård, Sibbabo
 • Huskvarna sortergård, Kungsängsvägen
 • Jönköping sortergård, Oskarshallsgatan
 • Kaxholmen sortergård, Vistakullevägen
 • Mullsjö sortergård, Borrgatan
 • Norrahammar sortergård, Torsvik
 • Visingsö sortergård, vägen mot Näs

Sortergårdarna är bemannade av utbildad personal. Du hittar öppettider under respektive sortergård.

Farligt avfall-bilen

Eftersom vi inte tar emot farligt avfall på sortergården i Bottnaryd och Tenhult kommer farligt avfall-bilen till dessa sortergårdar vid ett par tillfällen per år. Som privatperson kan du lämna ditt farliga avfall till bilen. Här hittar du tiderna farligt avfall-bilen kommer.

Bottnaryd sortergård

Tenhult sortergård

Märk förpackningen du lämnar avfallet i

Skriv utanpå förpackningen vad den innehåller om du inte lämnar avfallet i ursprungsförpackningen. Blanda aldrig farligt avfall!

Inlämning endast för privatpersoner

Endast privatpersoner får lämna farligt avfall kostnadsfritt på sortergårdarna.
Företag ska kontakta godkänd entreprenör.

Asbest

Avfall i form av asbest är farligt för människor och miljö och ska därför lämnas till en avfallsanläggning med tillstånd för slutförvaring, så kallad deponi. Vill du lämna asbest kan du antingen vända dig till Miljöhantering i Jönköping eller till Suez i Jönköping. Att lämna asbest på våra sortergårdar är däremot förbjudet.

Innan du lämnar asbest till en avfallsanläggning har du ansvar för att asbesten är ordentligt inplastad och paketerad. Det är ett krav eftersom den ska deponeras och inte får spridas till omgivningen. Läckande eller trasiga inplastningar innebär dessutom en hälsorisk för både dig och personalen.

Avgifter för deponi

Det är gratis att lämna viss mängd asbest för privatpersoner. Suez i Jönköping tar emot upp till 10 kilo som du lämnar i en container. Miljöhantering i Jönköping tar emot upp till 100 kilo. Har du större avfallsmängd gäller prislistan på Jönköpings kommuns webbplats.

Riktprislista för företag, Miljöhantering i Jönköpinglänk till annan webbplats

Miljöhantering i Jönköpinglänk till annan webbplats


Fyrverkerier

Alla explosiva ämnen, inklusive ammunition, lämnas till polisen.

Glödlampor/Lågenergilampor/Lysrör

Ska lämnas in på sortergården. Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter är infört och innebär att man betalar återvinningsavgifter redan när man köper varan.

Kemikalier

Färg, lack, lim och träskyddsmedel

 • spackel
 • tapetklister
 • färg (även 0-märkt)

Sprayburkar

 • Sprayburkar (aerosoler, tryckbehållare) med eller utan innehåll. En sprayflaska som är helt tömd, så kallat pys-tom, lämnas också som farligt avfall på sortergården.

Lösningsmedel

 • thinner
 • lacknafta
 • förtunning
 • penseltvätt
 • aceton
 • terpentin
 • fotogen och liknande

Rengöringsmedel

 • ugnsrengöringsmedel
 • fläckborttagning
 • möbel- och golvpolish
 • medel att ta bort polish med och liknande
 • kaustiksoda och ammoniak är frätande liksom syror

Biltillbehör och bilvård

 • bilbatterier
 • bensin och spillolja
 • glykol
 • förbrukade oljefilter
 • motorolja och diesel
 • avfettningsmedel

Bekämpningsmedel

 • råttgift
 • insektsmedel
 • ogräsmedel och liknande

Läkemedel och kanyler

Lämna läkemedel och kanyler till apoteken – oberoende av vilken kedja du går till. Kanyler och engångssprutor ska lämnas till apoteken i en godkänd förpackning. Förpackningen tillhandahåller apoteken utan kostnad. När förpackningen är fylld lämnar du in den och får en ny.

Småbatterier

Lämnas på återvinningsstationerna eller till sortergårdens miljöstation. Omfattas av producentansvar.