Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Sprayer, målarfärg, gas, olja och andra farliga produkter.

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människor, djur och natur kallas farligt avfall, till exempel cancerogena, frätande eller giftiga ämnen. Farligt avfall ska lämnas till sortergård eller i vissa fall till Miljöhantering i Jönköping eller till privat avfallsentreprenör! Varje liten insats spelar roll! Minst 4 000 ton av hushållens farliga avfall hamnar fel – varje år. Det vill vi ändra på!

Produkter märkta med till exempel "Hälsoskadligt" eller "Förvaras oåtkomligt för barn" innehåller oftast farliga ämnen. Rester av dessa produkter måste samlas in, transporteras och tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Exempel på farligt avfall finns längst ner på sidan.

Lämna farligt avfall här:

 • Bankeryd sortergård, Tallvägen
 • Gränna sortergård, Johan Werners gränd
 • Habo sortergård, Sibbabo
 • Huskvarna sortergård, Kungsängsvägen
 • Jönköping sortergård, Oskarshallsgatan
 • Kaxholmen sortergård, Vistakullevägen
 • Mullsjö sortergård, Borrgatan
 • Norrahammar sortergård, Torsvik
 • Visingsö sortergård, vägen mot Näs

Sortergårdarna är bemannade av utbildad personal. Du hittar öppettider under respektive sortergård.

Farligt avfall-bilen kommer till Bottnaryd och Tenhult

Eftersom vi inte tar emot farligt avfall på sortergården i Bottnaryd och Tenhult kommer farligt avfall-bilen till dessa sortergårdar vid ett par tillfällen per år. Som privatperson kan du lämna ditt farliga avfall till bilen. Här hittar du tiderna farligt avfall-bilen kommer.

Bottnaryd sortergård

Tenhult sortergård

Märk förpackningen

Skriv utanpå förpackningen vad den innehåller om du inte lämnar avfallet i ursprungsförpackningen. Blanda aldrig farligt avfall!

Vem får lämna avfall på sortergårdarna?

På sortergårdarna får du som bor i småhus, fritidshus eller lägenhet (i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö) lämna ditt grovavfall. Tjänsten ingår i din renhållningsavgift (avfallstaxa).

Regler för verksamheter

Tjänsten ingår inte i renhållningsavgiften för företag och verksamheter. Har du ett företag eller verksamhet får du vända dig till godkänd entreprenör eller köpa ett sortergårdskort. Förutom sortergårdskort behöver du ett avlämningstyg innan du får lämna elavfall på sortergårdarna.

Sortergårdskort för företag

Avlämningsintyg när du lämnar elavfall

Prylar med sladd eller batteri

Elavfall innehåller många olika material som kan återvinnas. De kan även innehålla farliga gifter.

Fyrverkerier

Alla explosiva ämnen, inklusive ammunition, lämnas till polisen.

Färg, lack, lim och träskyddsmedel

 • spackel
 • tapetklister
 • färg (även 0-märkt)

Sprayburkar

 • Sprayburkar (aerosoler, tryckbehållare) med eller utan innehåll. En sprayflaska som är helt tömd, så kallat pys-tom, lämnas också som farligt avfall på sortergården.

Lösningsmedel

 • thinner
 • lacknafta
 • förtunning
 • penseltvätt
 • aceton
 • terpentin
 • fotogen och liknande

Rengöringsmedel

 • ugnsrengöringsmedel
 • fläckborttagning
 • möbel- och golvpolish
 • medel att ta bort polish med och liknande
 • kaustiksoda och ammoniak är frätande liksom syror

Biltillbehör och bilvård

 • bilbatterier
 • bensin och spillolja
 • glykol
 • förbrukade oljefilter
 • motorolja och diesel
 • avfettningsmedel

Bekämpningsmedel

 • råttgift
 • insektsmedel
 • ogräsmedel och liknande

Kosmetika

 • Nagellack
 • Hårspray
 • Hårfärgningsmedel

Läkemedel, medicin

Lämna läkemedel och kanyler till ett apotek.

Asbesthaltigt avfall

Asbest och eternit är farligt för människor och miljö och ska därför lämnas till en avfallsanläggning med tillstånd för slutförvaring, så kallad deponi. Vill du lämna asbest/eternit kan du antingen vända dig till Miljöhantering i Jönköping eller till privat avfallsentreprenör. Att lämna asbest/eternit på våra sortergårdar är däremot förbjudet.

Innan du lämnar asbest/eternit till en avfallsanläggning har du ansvar för att den är ordentligt inplastad och paketerad. Det är ett krav eftersom den ska deponeras och inte får spridas till omgivningen. Läckande eller trasiga inplastningar innebär dessutom en hälsorisk för både dig och personalen.

Asbest och eternit ingår i asbestliknande avfall.

Avgifter för deponi

Det är gratis att lämna viss mängd asbest för privatpersoner. PreZero i Jönköping tar emot upp till 10 kilo som du lämnar i en container. Miljöhantering i Jönköping tar emot upp till 100 kilo. Har du större avfallsmängd gäller prislistan på Jönköpings kommuns webbplats. Hör gärna av dig till den avfallsanläggning du tänker besöka innan du kör dit.

Riktprislista för företag, Miljöhantering i Jönköping Länk till annan webbplats.

Miljöhantering i Jönköping Länk till annan webbplats.