Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Asbest och eternit

Asbest och eternit är farligt för människor och miljö och ska därför lämnas till en avfallsanläggning med tillstånd för slutförvaring, så kallad deponi.

Vi tar inte emot asbest och eternit på sortergården. Som privatperson kan du lämna asbest och eternit vid Miljöhanteringen i Jönköping utan kostnad.

Du kan även anlita en av oss godkänd entreprenör som hämtar ditt avfall vid din fastighetsgräns, mot avgift. Observera att du inte får köra ditt avfall till entreprenören. De tar endast emot asbest och eternit som de själva transporterar från din fastighet.

Asbest och eternit ska alltid vara ordentligt inplastat och paketerat, oavsett om du lämnar det på Miljöhanteringen eller om en auktoriserad entreprenör hämtar det.

Här hittar du godkända entreprenörer och aktuell avfallstaxa

Godkända avfallsentreprenörer

Avfallstaxa

Asbest och eternit från verksamheter

Asbest och eternit från verksamheter och företag ingår inte i det kommunala ansvaret. Verksamheter och företag kan därför anlita en valfri privat entreprenör som har tillstånd för att transportera och hantera avfallet.