Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Asbest och eternit

Vi tar inte emot allt farligt avfall på sortergården. Beroende på vad det är för sort kan du behöva vända dig till Miljöhantering i Jönköping eller till privat entreprenör. Det här gäller för asbest och eternit.

Asbesthaltigt avfall

Asbest och eternit är farligt för människor och miljö och ska därför lämnas till en avfallsanläggning med tillstånd för slutförvaring, så kallad deponi. Vill du lämna asbest/eternit kan du antingen vända dig till Miljöhantering i Jönköping eller till privat avfallsentreprenör. Att lämna asbest/eternit på våra sortergårdar är däremot förbjudet.

Innan du lämnar asbest/eternit till en avfallsanläggning har du ansvar för att den är ordentligt inplastad och paketerad. Det är ett krav eftersom den ska deponeras och inte får spridas till omgivningen. Läckande eller trasiga inplastningar innebär dessutom en hälsorisk för både dig och personalen.

Asbest och eternit ingår i asbestliknande avfall.

Avgifter för deponi

Det är gratis att lämna viss mängd asbest för privatpersoner hos Miljöhantering i Jönköping. Hör gärna av dig till avfallsanläggningen innan du kör dit.

Riktprislista för företag, Miljöhantering i Jönköping Länk till annan webbplats.

Miljöhantering i Jönköping Länk till annan webbplats.