Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Här separeras olika sorters plast på de rullande banden hos Svensk Plaståtervinning i Motala.

Här separeras olika sorters plast på de rullande banden hos Svensk Plaståtervinning i Motala.

Plast

Låt din plast göra nytta genom att lämna den till återvinning. Den är värdefull! Det tar 450 år innan en petflaska bryts ner i naturen och det krävs massor av olja för att framställa ny plast. Läs mer om hur du sorterar plast, var du lämnar den och vad som händer med den.

Det är jättebra att du sorterar och lämnar din plast på rätt ställe. Då kan vi återanvända plasten. När vi använder material som vi redan har producerat, sparar vi jordens resurser som faktiskt är begränsade. Det blir mindre utsläpp av koldioxid eftersom det går åt mindre energi vid tillverkningen när råvaran till viss del är bearbetad. Återvinning är alltså bra för både miljö och ekonomi.

Plastförpackningar

Mycket av hemmets plastavfall är förpackningar, till exempel ketchupflaskor, glassburkar, schampo och balsamflaskor, chips- och godispåsar, påläggsemballage, tandkrämstuber, plastpåsar, förpackningar av frigolit med mera. Dessa ska du sortera och lämna som plastförpackningar på en återvinningsstation eller vid bostaden om den är utrustad med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

Plast som inte är förpackningar

Har du produkter av plast som inte är förpackningar, till exempel tand-, disk- och toalettborstar av plast, lägger du dem i restavfallet.

Det händer med plastförpackningarna som du lämnar i sopkärlet och till en återvinningsstation

Näringslivets Producentansvar, NPS, har producentansvar för förpackningar. Det är till dem vi lämnar de förpackningar vi samlar in. De lämnar i sin tur vidare plastavfallet till Svensk Plaståtervinning i Motala.

Svensk Plaståtervinning rensar avfallet och tar bort produkter som inte är förpackningar, till exempel bollar, videoband och diskborstar. Olika typer av plast har olika egenskaper därför sorteras de efter storlek, material och färg. Det är en enorm sorteringsanläggning. Vissa förpackningar är tillverkade av plast som inte fungerar att återvinna, den plasten skickas till förbränning och används till energiutvinning. Svensk Plaståtervinning säljer den återvinningsbara plasten till företag som producerar produkter. Först tvättas plasten innan den mals ner till små gryn, så kallad granulat, därefter kan den användas vid tillverkning av nya förpackningar eller andra plastprodukter. Exempel på varor av återvunnen plast är petplaskor, lådor, leksaker och resväskor.

Det händer med plasten du lämnar på sortergården

De plastprodukter som du lämnar till plaståtervinning på sortergården återvinns eller energiutvinns. Produkterna av hårdplast skickar vi till återvinningsföretaget Stena Recyclings anläggning i Lanna, Bredaryd. Sortergårdarna i Jönköping och Huskvarna samlar in både hård och mjuk plast i olika behållare. Mjukplasten skickar vi i också till Stena för återvinning.

På sortergårdar som saknar separat insamling av plast får du istället använda behållaren för restavfall. Restavfallet skickar vi till förbränning där det används till framställning av el och fjärrvärme.

Visste du att …

  • Plastförpackningar är oftast producerade av olja. För varje kilo plast som återvinns sparar vi en liter olja och två kilo koldioxid.
  • Varje svensk använder i genomsnitt 17 kg plastförpackningar per år.
  • Det tar 450 år för en plastflaska som hamnat i naturen att brytas ner.
  • Plast kan återvinnas upp till sju gånger.