Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Olika plastsorter separeras på de rullande banden i Svensk Plaståtervinning i Motala.

Olika plastsorter separeras på de rullande banden i Svensk Plaståtervinning i Motala.

Plast

Låt din plast göra nytta genom att lämna den till återvinning. Den är värdefull! Det tar 450 år innan en petflaska bryts ner i naturen och det krävs massor av olja för att framställa ny plast. Läs mer om hur du sorterar plast, var du lämnar den och vad som händer med den.

Det är jättebra att du sorterar och lämnar din plast på rätt ställe. Då kan vi återanvända plasten. När vi använder material som vi redan har sparar vi jordens resurser som faktiskt är begränsade. Det blir mindre utsläpp av koldioxid eftersom det går åt mindre energi vid tillverkningen när råvaran till viss del är bearbetad. Återvinning är alltså bra för både miljö och ekonomi.

Plastförpackningar

Mycket av hemmets plastavfall är förpackningar, t.ex. ketchupflaskor, glassburkar, schampo och balsamflaskor, chips- och godispåsar, påläggsemballage, tandkrämstuber, plastpåsar, förpackningar av frigolit med mera. Dessa ska du lämna till en återvinningsstation om du saknar särskild sortering för dem vid din bostad.

Plast som inte är förpackningar

Har du produkter av plast som inte är förpackningar lägger du dem i restavfallet. Du kan självklart samla på dig en större mängd som du lämnar på en sortergård. Än så länge är det få sortergårdar som kan samla in mjukplast (av utrymmesskäl). På de sortergårdar som saknar plastinsamling får du istället lämna plasten bland restavfallet. Restavfallet går till energiåtervinning eftersom det används till el eller fjärrvärme när det brinner.

Det händer med plasten du lämnar i ditt sopkärl

Förpackningsinsamlingen, FTI, har producentansvar för förpackningar. De driver återvinningsstationerna och samlar in förpackningar från företag och flerbostadshus. Det är till dem vi lämnar de förpackningar vi samlar in. FTI lämnar i sin tur vidare plastavfallet till Svensk Plaståtervinning i Motala.

Svensk Plaståtervinning rensar avfallet och tar bort produkter som inte är förpackningar, t.ex. bollar, videoband och diskborstar. Olika typer av plast har olika egenskaper därför sorteras de efter storlek, material och färg. Det är en gigantisk sorteringsanläggning. Vissa förpackningar är tillverkade av plast som inte fungerar att återvinna, den plasten skickas till förbränning och används till energiutvinning. Svensk Plaståtervinning säljer den återvinningsbara plasten till företag som producerar produkter. Först tvättas plasten innan den mals ner till små gryn, så kallad granulat, därefter kan den användas vid tillverkning av nya förpackningar eller andra plastprodukter. Exempel på varor av återvunnen plast är petplaskor, lådor, leksaker och resväskor. Bild från Svensk Plaståtervinning i Motala.

Det händer med plasten du lämnar på sortergården

De plastprodukter som du lämnar till sortergården återvinns eller energiutvinns. Produkterna av hårdplast skickar vi till återvinningsföretaget Swerec i Lanna, Bredaryd. Sortergårdarna i Jönköping och Huskvarna samlar in både hård och mjuk plast i olika containrar. Mjukplasten skickas i de här fallen till återvinningsanläggningar.

På sortergårdar som inte har separat insamling av mjukplast ska du lämna din mjukplast i containern för restavfall. Den skickar vi till förbränning så att den kan användas till energiåtervinning.

Visste du att …

  • Plastförpackningar är oftast producerade av olja. För varje kilo plast som återvinns sparar vi en liter olja och två kilo koldioxid.
  • Varje svensk använder i genomsnitt 17 kg plastförpackningar per år.
  • Det tar 450 år för en plastflaska som hamnat i naturen att brytas ner.
  • Plast kan återvinnas upp till sju gånger.