Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En person häller ut löv och grenar i trädgårdsavfallet på sortergården.

Trädgårdsavfall på sortergården

Ditt trädgårdsavfall är värdefullt för miljön. Lämna det till sortergården, om du inte själv komposterar det. Då kommer avfallet till nytta genom återvinning. Vi kör det till en anläggning där det återvinns och förvandlas till biogas, biogödsel och jordförbättring, förutsatt att du inte blandar det med sten, plast eller jord.

Av trädgårdsavfallet som du lämnar på sortergården blir det biogas. Sopbilar, stadsbussar och andra fordon som drivs med biogas hjälper till att minska mängden luftföroreningar likaså utsläppen av växthusgas. Av trädgårdsavfallet produceras även jordförbättring i form av biogödsel och kompost som ger näringsrik jord. Allt på ett miljöriktigt sätt.

Det här är trädgårdsavfall

Förutsättningen för att kunna ta hand om och återvinna ditt trädgårdsavfall är att du inte blandar det med annat material. Därför är det bra att du vet vad vi menar med trädgårdsavfall. I våra föreskrifter förklarar vi att ”trädgårdsavfall avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel kvistar och gräsklipp”. Kort och gott handlar det om: kvistar/grenar (maxlängd 1,5 meter), trädstammar som är tillräckligt lätta för en person att hantera (maxlängd 1 meter) löv, gräsklipp (ej grästorvor), frukt, grönsaker, blast och blommor. Du får även lämna små stubbar som är tillräckligt lätta för en person att hantera och fria från grus och jord.

Det här är inte trädgårdsavfall

Exempel på material som inte ska lämnas bland trädgårdsavfallet är:

  • grästorvor (gräs med jord)
  • stenar
  • stubbar
  • trädstammar
  • krukor
  • plastsäckar
  • större mängder hö
  • spaljéer
  • jord
  • ståltråd eller snören.

Invasiva växter

Vi har särskilda regler för hur du ska lämna invasiva växter, det vill säga främmande växter som inte hör hemma i vår natur. Följ dessa:

Invasiva växter

Fråga personalen

När du blir osäker – fråga personalen. Alla sortergårdar är bemannade och vår personal kan det här med sortering.

Vem får lämna avfall till sortergårdarna?

På sortergårdarna får alla som bor i småhus, fritidshus eller lägenhet (i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö) lämna sitt grovavfall utan extra kostnad. Tjänsten ingår i den fasta avgift som varje hushåll betalar via avfallstaxan.

Regler för verksamheter

För företag och verksamheter ingår inte denna avgift i avfallstaxan. Har du ett företag eller verksamhet får du vända dig till godkänd entreprenör eller köpa ett sortergårdskort. Förutom sortergårdskort behöver du ett avlämningstyg innan du får lämna elavfall på sortergårdarna.

Sortergårdskort för företag

Traktorer och tunga fordon är förbjudna

Fordon över 3,5 ton får inte användas på sortergårdarna. Det samma gäller traktorer, oavsett vikt. (Gäller inte sortergårdarnas och avfallsentreprenörernas fordon.)