Juneavfalls logotyp
Flygbild av Jönköpings sortergård.

Sortergårdar och öppettider

På våra elva sortergårdar kan du lämna grovavfall och elavfall. Farligt avfall kan du lämna till alla sortergårdar förutom dem i Bottnaryd och Tenhult. Några gårdar har prylbod där du kan lämna begagnade saker och i Jönköping kan du lämna användbart byggmaterial som någon annan kan få glädje av. Klicka på den sortergård du vill läsa mer om.

Sortergårdarna är bemannade med kunnig personal och de finns där för dig så tveka inte att fråga dem om du är osäker på i vilken container du ska slänga ditt avfall!

Ändrade öppettider vid påsk och andra storhelger

Kortare dagar

Skärtorsdag, valborgsmässoafton och dagen innan midsommarafton stänger vi klockan 16.

Stängt

Alla sortergårdar har stängt långfredag (10 april), annandag påsk (13 april), 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, alla helgonsdag, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondagen (2021).

* gäller från 29 mars till 25 oktober

Vad händer med ditt grovavfall?

Det mesta av det som du lämnar till sortergården kan återvinnas. Vi tar hand om grovavfallet på ett miljömässigt sätt innan vi förpackar och skickar det vidare till specialiserade återvinningsanläggningar.

På återvinningsanläggningarna tar de hand om materialen. Rent trä blir till el och värme, medan metallskrot blir ny råvara. Jord, sten, tegel och betong krossas innan de används som täckningsmaterial på deponier eller som bottenlager vid bland annat vägbyggen. Många fler produkter återvinns till exempel plastmöbler, wellpapp och gips.

Om du vill veta mer om någon särskild produkt

Är det någon särskild produkt du vill veta mer om?
Sök i vår gratis-app ”Sortera rätt” som vi berättar mer om på denna sidan
Sorteringsguide/Appen

Vem får lämna avfall på sortergårdarna?

På sortergårdarna får kommunernas hushåll lämna sitt grovavfall utan extra kostnad, det täcks av den fasta avgift som varje hushåll betalar via avfallstaxan. Har du ett företag eller verksamhet kan du köpa ett sortergårdskort. Se länk längre ner på sidan.

Förbjudna fordon

OBS! Fordon över 3,5 ton får av utrymmesskäl inte besöka sortergårdarna. Det är dock förbjudet att köra in med traktorer på gårdarna, oavsett vikt på traktorn. Beställ sortergårdskort via länken längst ner på sidan.

Sortergård eller återvinningscentral

Vi har valt att använda ordet sortergård istället för återvinningscentral, ÅVC, som många andra kommuner använder. Tjänsterna är lika.

Hjärtstartare

Vi har hjärtstartare på alla våra sortergårdar.