Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Skyltar vid containrar på en sortergård.

Lämna till sortergården

Till sortergården lämnar du grovavfall, sådant som inte bör eller får plats i sopkärlet. Allt ska sorteras i olika stationer. Materialet i avfallet avgör vilken station det ska lämnas i. För att underlätta sorteringen finns tydliga skyltar som visar var du slänger vad. Känner du dig osäker på var du ska lämna ditt avfall? Kontakta vår personal, alla våra sortergårdar är bemannade.

Det mesta som du gör dig av med går att ta tillvara. Papper, well, metallskrot och glas går till återvinning och av träet blir det bränsle. Trädgårdsavfallet blir fin kompostjord. Hemelektronik demonteras och det som kan återvinnas tas tillvara. Ur kyl- och frysskåp tas freonen om hand före skrotning. Det lilla avfall som slutligen inte går att sortera ut blir restavfall och bränns för att bli energi.

Olika avfall i olika stationer

För att materialen ska kunna återbrukas, återvinnas eller energiutvinnas krävs att du sorterar rätt. Olika sorters avfall måste vara separerade från varandra. Därför ska du lämna ditt avfall på den plats (fraktion/station) som är avsedd för materialet du lämnar.

Spara tid, sortera hemma

Sortera grovavfallet hemma så blir det enklare för dig på sortergården. Klipp eller såga ris och grenar i enmeterslängder så tar de mindre plats i våra behållare. Till de lite större gårdarna finns det packlistor du kan ladda ner så du ser i vilken ordning du lämnar avfallet på gården. Listorna finns längst ner på sidan för varje sortergård.

Vem får lämna avfall till sortergårdarna?

På sortergårdarna får alla som bor i småhus, fritidshus eller lägenhet (i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö) lämna sitt grovavfall utan extra kostnad. Tjänsten ingår i den fasta avgift som varje hushåll betalar via avfallstaxan.

Regler för verksamheter

För företag och verksamheter ingår inte denna avgift i avfallstaxan. Istället har vi andra lösningar för företag och verksamheter som vill lämna sitt verksamhetsavfall på sortergården.

Verksamhetsavfall på sortergården

Traktorer och tunga fordon är förbjudna

Fordon över 3,5 ton får inte användas på sortergårdarna. Det samma gäller traktorer, oavsett vikt. (Gäller inte sortergårdarnas och avfallsentreprenörernas fordon.)

Farligt avfall och elavfall

Du kan lämna farligt avfall och elavfall till alla våra sortergårdar. Men till sortergårdarna i Bottnaryd och Tenhult kan du endast lämna vid utvalda datum, då Farligt avfall-bilen är på besök. Farligt avfall-bilen tar endast emot småelektronik.

På nedanstående sidor står när Farligt avfall-bilen kommer till Bottnaryd och Tenhult.

Farligt avfall

Elavfall

Kläder och andra textilier

Lämna dina missfärgade handdukar, trasiga jeans eller urvuxna skor i textilbehållarna på sortergården. Vi tar emot både hela och trasiga kläder, underkläder, sängkläder, handdukar och hushållstextiler, samt hela skor, hattar, filtar, handväskor, bälten och accessoarer. Textilierna ska vara torra, rena och packade i väl knutna plastpåsar. Här finns mer information om vad du kan lämna och vad som händer med textilierna.

Kläder och andra textilier

Trädgårdskompost

Kvistar/grenar, trädstammar, löv, gräsklipp, frukt, grönsaker, blast och blommor. Läs mer om hur och vad du kan lämna.

Trädgårdskompost på sortergården

Prylboden

Allt behöver inte slängas. På sortergårdarna i Huskvarna, Jönköping, Tenhult, Bankeryd, Bottnaryd, Mullsjö och på Torsvik finns prylbodar utplacerade. Här kan du lämna in saker som kan användas av någon annan. Sakerna går sedan vidare till försäljning via ett antal välgörenhetsorganisationer som vi samarbetar med. Endast inlämning gäller, vi säljer eller skänker ingenting på sortergårdarna.

Prylar du inte behöver

Byggboden

Låt ditt överblivna byggmaterial komma till användning. Du gör en stor miljötjänst när du ger någon annan chansen att använda dina överblivna cementsäckar, hela rullar takpapp, dörrar eller dina avsågade bitar av tryckimpregnerat virke. På Jönköping sortergård står en byggbod där du och andra besökare kan ställa överblivet användbart byggmaterial. Hittar du något du har användning för får du ta med dig det (gäller endast privatpersoner). I framtiden kan det bli aktuellt med byggbodar på flera sortergårdar.

Exempel på användbart byggmaterial

Hela cementsäckar
Spillvirke av till exempel tryckimpregnerat
Lister
Hela förpackningar laminatgolv
Kakel/klinkersförpackningar
Hela dörrar

Exempel på byggmaterial som vi inte anser vara användbart

Begagnade toaletter och handfat
Målarfärg, öppnade förpackningar

Prylar du inte behöver

Pantburkar och PET-flaskor

På alla sortergårdar finns pantkärl där du kan lämna pantburkar och PET-flaskor. För dig som vill panta mycket på en gång finns större pantmaskiner, Pantamera Express, på Jönköping och Huskvarna sortergård. Här väljer du om pantpengen ska betalas till dig eller om du vill skänka den till välgörenhet.