Juneavfalls logotyp

Tenhult sortergård

Du hittar Tenhult sortergård på Tegelvägen. Här kan du lämna grovavfall och elavfall. Farligt avfall hämtas av farligt avfall-bilen. Vitvaror hämtas vid beställning vid din fastighet.

Öppettider Tenhult sortergård

måndag 12–19 och onsdag 12–19
lördag 9–15
övriga veckodagar stängt

Ändrade öppettider vid storhelger

Stängt

Alla sortergårdar är stängda 2 november, 24–26 samt 31 december 2019. Den 1 och 6 januari 2020 är de också stängda.

Spara tid, sortera hemma

Sortera upp grovavfallet hemma så blir det enklare för dig på sortergården. Klipp eller såga ris och grenar i enmeterslängder så tar de mindre plats i våra behållare.

Här kan du lämna:

 • trädgårdskompost (eller till Klämmestorp storkompost)
 • trä
 • tryckimpregnerat trä
 • metallskrot
 • hårdplast (t.ex. pulkor, trädgårdsmöbler)
 • well
 • gips
 • restavfall
 • sten och betong
 • isolering
 • textil
 • pant
 • elektronik

Utanför grindarna finns en återvinningsstation där du kan lämna tidningar och förpackningar av glas, papper, metall och plast dygnet runt.

Sortergårdarna är bemannade

Personalen hjälper dig gärna tillrätta och visar var de olika behållarna finns.

OBS! Fordon över 3,5 ton får av utrymmesskäl inte besöka sortergårdarna. Det är dock förbjudet att köra in med traktorer på gårdarna, oavsett vikt på traktorn.

Allt sorterat tas tillvara

Papper, well, metallskrot och glas går till återvinning och träet gör vi bränsle av. Trädgårdsavfallet blir fin kompostjord. Hemelektronik demonteras och det som kan återvinnas tas tillvara. Ur kyl- och frysskåp tas freonen om hand före skrotning.