Juneavfalls logotyp

Trycksaker

Här hittar du vår avfallsfolder på svenska och vår sorteringsguide på olika språk. De är sparade i pdf-format som du kan ladda ner och läsa på skärmen, skriva ut på papper eller spara digitalt.

Avfall 2019

Avfall 2019 är en folder med information om sortergårdar, öppettider, taxor och ändrade tömningsdagar under året. Foldern delades ut till alla hushåll i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommun vecka 3. Format 297x440 mm. Tips! Anpassa utskriften till A3-format så ryms foldern.

Sorteringsguider på olika språk

Här hittar du en enkel sorteringsguide hur du sorterar matavfall, restavfall och förpackningar. Guiden är i A4-format och det är enkelt att skriva ut och sätta upp den. Den är också översatt till arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, engelska, finska och somaliska.