Juneavfalls logotyp
Kärl med soppåsar.

Utebliven sophämtning

Har du inte fått ditt sopkärl tömt kan du anmäla det här.

Gör anmälan till oss när du kontrollerat följande. Då slipper vi åka i onödan och kan använda tiden på rätt sätt.

  • Har dina grannar fått tömt, men inte du? Då är det troligen vi som gjort en miss och då är det bra att anmäla utebliven hämtning så snart som möjligt. Vi tömmer då normalt inom två arbetsdagar.
  • Är vägen fram till ditt hus ordentligt halkbekämpad? Om kommunen är väghållare kan du anmäla till respektive kommuns kontaktcenter att din väg behöver halkbekämpas för att sopbilen inte kommer fram till din tomt. Är det privat väg så anmäler du till din vägförening.
  • Är kärlet framskottat?
  • Kontrollera att kärlet inte är fastfruset i marken.


Du kan också kontakta oss på telefon och följa anvisningarna.