Juneavfalls logotyp

Djupbehållare

Djupbehållare, eller nedgrävda behållare för avfall, är ett bra alternativ för samfälligheter som vill ha en gemensam avfallshantering eller för flerfamiljshus som inte vill ha avfallskärl eller liknande. Fördelar med djupbehållare är att de grävs ner i backen och tar mindre utrymme.

Djupbehållare i tre olika storlekar

Djupbehållare finns i tre olika storlekar, 1,3 kubikmeter, 3 kubikmeter och 5 kubikmeter.  I och med att de är nedgrävda i backen blir temperaturen ofta svalare vilket motverkar lukt från avfallet. Du kan också ha ett längre hämtningsintervall med djupbehållare. Djupbehållarna töms med kranbil.

Investeringar

Djupbehållare ca 35 000 kronor
Grävning cirka 20 000 kronor + eventuellt material till översta ytan (sten/grus)
Skåp till förpackningar och tidningar cirka 35 000 kronor

Fördelar med gemensam hämtning

  • Sparar utrymme för den enskilda fastighetsägaren.
  • Billigare tömningsavgift.
  • Inget kärl som behöver ställas ut varje/varannan vecka, tvättas ur och färre behållare att skotta framför.

Att tänka på

Bygglov krävs för djupbehållare.
Föreningen ansvarar för skötsel av djupbehållare och mark runtomkring den. Det vill säga, skottning och sandning måste skötas på vintern.

Vi kan hjälpa er

Kostnaden för inköp av djupbehållare och markarbete bekostas av kunden. Kontakta oss, info@juneavfall.se, för kostnadsfri rådgivning. Ni måste få platsen där behållaren ska grävas ner godkänd plus att bygglov måste sökas. Fastighetsägaren eller samfälligheten ansvarar för skötsel och renhållning av och runt behållaren.

Taxa djupbehållare

Avfallstaxan består av en rörlig avgift och en fast avgift.

Fast avgift betalas för varje hushåll

Den fasta avgiften betalas av alla och tas ut per hushåll. I den fasta avgiften ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.
 
Den fasta avgiften för år 2017 är 428 kronor för ett hushåll i lägenhet.
Bor du i en samfällighet och ditt hus räknas som småhus/villa betalar du 880 kronor i fast avgift.

Alla priser är inkl. moms

 

Rörlig avgift vid tömning av djupbehållare innehållande restavfall var 14:e dag

Storlek på djupbehållare

1,3 kubik

3 kubik

5 kubik

Behållare restavfall

x kr

x kr

x kr

 

Rörlig avgift vid tömning av djupbehållare innehållande matavfall 1 gång/vecka

Storlek på djupbehållare

0,7 kubik

1,3 kubik

Behållare matavfall

x kr

x kr

 

Rörlig avgift vid tömning av djupbehållare innehållande osorterat hushållsavfall var 14:e dag

Storlek på djupbehållare

1,3 kubik

3 kubik

5 kubik

Behållare osorteratx kr