Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Paragraftecken.

Nya regler om förpackningsinsamling

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har riksdagen beslutat om en ny förordning. Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningsavfall och från och med 1 januari 2027 ska alla hushåll kunna lämna sina förpackningar i eller nära sin bostad.24.

Genom förändringarna får kommunerna från och med 1 januari 2024 ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter.

Det kommunala ansvaret blir vårt 2024

I och med att det blir ett kommunalt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll tar June Avfall & Miljö över ansvaret i våra ägarkommuner, det vill säga Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.

Samlokaliserade verksamheter

Med samlokaliserade verksamheter menar vi verksamheter som tillsammans med hushåll använder behållare och andra anordningar för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet.

Förpackningsavfall

Med förpackningsavfall menar vi förpackningar av papper, plast, glas och metall som är avfall enligt 15 kap. 1§ miljöbalken.

Fram till 2027

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus eller representerar en bostadsrättsförening eller samfällighet kan till och med 31 december 2026:

  • fortsätta med fastighetsnära insamling av avfallsförpackningar men du får endast anlita avfallsentreprenörer som är godkända (auktorierade) av oss
  • hänvisa hushållen till en återvinningsstation, ÅVS, där de lämnar sina förpackningar

Från och med 2027

Från och med 1 januari 2027 ska all insamling av förpackningsavfall vara fastighetsnära.