Juneavfalls logotyp

Glashämtning för flerfamiljshus

Här hittar du taxor för hämtning av glas från verksamheter och flerfamiljsfastigheter.

Avgifter för hämtning av glas

Ordinarie avgift innebär att kärlen står utomhus vid farbar väg. Ska kärlen hämtas från ett soprum tillkommer ett tillägg.

Glashämtning, pris per år (190 och 307 literskärl)


Pris/kärl och år,

står ute

Pris/kärl och år,

står inne

Töms en gång/månad

390 kr

585 kr

Töms varannan vecka

780 kr

1 170 kr

Töms varje vecka

1 560 kr

2 340 kr

Töms två gånger/vecka

3 120 kr

4 680 kr