Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Hämtning av farligt avfall och elavfall

Nu kan du som är fastighetsägare till flerbostadshus beställa hämtning av hyresgästernas farliga avfall och elavfall, vid fastigheten.

Hämtning beställer du direkt av vår upphandlade entreprenör JRAB – till ett fast pris som följer avfallstaxan. Berätta om det gäller farligt avfall eller elavfall.

Välj mellan hämtning av redan insamlat farligt avfall (till exempel i ett avfallsrum) eller boka Farligt avfall-bilen då de boende själva kan lämna in sitt farliga avfall.

Du har också möjlighet att hyra godkända och uppmärkta behållare för gemensamma insamlingsplatser, till exempel avfallsutrymmen.

Packa och märk upp avfallet

Det är viktigt att avfallet är förpackat för att undvika läckage. Om du lämnar avfallet i annan förpackning än originalförpackningen ska du märka upp förpackningen så det tydligt framgår vad den innehåller.

Vad kostar det?

Avgiften för tjänsten följer maxtaxan i aktuell avfallstaxa.

Avfallstaxa

Lämna elavfall utan kostnad på sortergården

Sortergårdarna tar endast emot farligt avfall från privatpersoner. Företag ska istället anlita en privat entreprenör.

Elavfall däremot, tar sortergårdarna hand om från både hushåll och företag. Enda skillnaden är att ditt företag måste lämna ett avlämnarintyg när ni lämnar elavfall.

Avlämnarintyg när du lämnar elavfall

Regler för verksamhetsavfall

Företag och verksamheter ska betala när de lämnar avfall på sortergården (undantaget elavfall). Avgiften ingår inte i deras avfallstaxa, till skillnad mot hushållens avfallstaxa.

Verksamhetsavfall på sortergården

Det här är

Farligt avfall

Elavfall