Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Två tidningshögar.

Foto Avfall Sverige.

Insamling av returpapper

Vet du att June Avfall & Miljö från och med 1 januari 2022 ansvarar för insamling och återvinning av returpapper i våra tre kommuner Jönköping, Habo och Mullsjö? Det innebär att endast entreprenörer som är godkända av oss får samla in returpapper.

I december 2020 bestämde regeringen att kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av returpapper från och med 2022, då det nuvarande producentansvaret upphör. Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter som numera räknas som kommunalt avfall.

I kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö hanteras det kommunala renhållningsansvaret i det gemensamma bolaget June Avfall & Miljö. Det innebär att vi på June Avfall & Miljö, från och med 1 januari 2022, även sköter insamling och återvinning av returpapper i våra tre ägarkommuner.

Viktigt med godkännande (auktorisering)

De entreprenörer som sedan tidigare samlar in returpapper ska även i fortsättningen kunna samla in returpapper – men först efter godkännande/auktorisering av oss. Villkor för att bli auktoriserad är bland annat att entreprenören redovisar enligt våra regler och att den följer vår maxtaxa. Kontakten mellan entreprenören och kunden kommer fortsätta som tidigare. Men kunden behöver se över sitt avtal och försäkra sig om att den anlitar en auktoriserad entreprenör.

Vem är auktoriserad?

Vi har infört ett system där leverantörer får ansöka om att bli auktoriserade. Alla godkända/auktoriserade leverantörer presenterar vi i en lista. Vi uppdaterar den så snart vi godkänt en leverantör.

Auktoriserade avfallsentreprenörer

Du som vill bli auktoriserad avfallsentreprenör

Fakta

Genom att samla in och återanvända papper sparar vi både skog och energi i jämförelse med att använda ny träråvara. Papper är värdefullt och kan återvinnas ungefär 7 gånger.