Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Olika flerbostadshus.

Nya avfallsregler 2024 och 2027 för fastighetsägare till flerbostadshus

Nya regler gäller från och med 2024 då alla hushåll och verksamheter ska sortera och kunna lämna sitt matavfall nära fastigheten. Tre år senare gäller detsamma för förpackningar av plast, papper, glas och metall.

De nya reglerna för sortering och insamling av avfall ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera och lämna sitt avfall. På så sätt ska mer material kunna återvinnas, vilket är bra för både människor och natur.

Osorterat mat- och restavfall upphör 2024

Från och med 2024 ska alla hushåll och verksamheter sortera ut sitt matavfall och kunna lämna det i anslutning till fastigheten.

Det innebär att abonnemanget osorterat mat- och restavfall upphör under 2024.

Du som idag har osorterat mat- och restavfall behöver byta abonnemang. Vi ber dig därför kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare.

Tips! Byt abonnemang redan nu. Osorterat mat- och restavfall är det dyraste abonnemanget.

radgivare@juneavfall.se

Vi ansvarar för insamling från och med 2024

Regeringen ändrar även reglerna för insamling av förpackningar. Det innebär att vi tar över ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna, från och med 2024. Då får du som är fastighetsägare till ett flerbostadshus eller som representerar en bostadsrättsförening eller samfällighet endast anlita avfallsentreprenörer som är godkända (auktoriserade) av oss.

Anlita godkända avfallsentrepenörer

Fastighetsnära insamling för alla 2027

Från och med 2027 ska alla hushåll och verksamheter ha en ordnad sortering för förpackningsavfall nära fastigheten. Det innebär att flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som idag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver införa det. Som fastighetsägare behöver du planera så att det finns utrymme för den utökade sophanteringen.

Förbered er inför 2027

Vad är det som är så bra med fastighetsnära insamling?

Fördelarna är flera. Den fastighetsnära insamlingen gör det lättare att göra rätt; erfarenheten visar att mer förpackningar och matavfall kommer sorteras ut och lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Här hittar du mer information

Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Nya avfallsregler 2024 och 2027