Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Ett flerbostadshus.

Nya avfallsregler 2024 och 2027 för fastighetsägare till flerbostadshus

Nya regler gäller från och med 2024 då alla hushåll och verksamheter ska sortera och kunna lämna sitt matavfall nära fastigheten. Tre år senare gäller detsamma för förpackningar av plast, papper, glas och metall.

Regeringen inför nya regler för sortering och insamling av avfall som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera och lämna sitt avfall. På så sätt ska mer material kunna återvinnas, vilket är bra för både människor och natur.

Osorterat mat- och restavfall upphör 2024

Från och med 2024 ska alla hushåll och verksamheter sortera ut sitt matavfall och kunna lämna det i anslutning till fastigheten.

Det innebär att abonnemanget osorterat mat- och restavfall upphör under 2024.

Du som idag har osorterat mat- och restavfall kommer få besked om vilket abonnemang som blir aktuellt för din fastighet och vilka krav som ställs på din insamlingsplats.

Vi ansvarar för insamling från och med 2024

Regeringen ändrar även reglerna för insamling av förpackningar. Det innebär att vi tar över ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna, från och med 2024.

Fastighetsnära insamling för alla 2027

Från och med 2027 ska alla hushåll och verksamheter ha fastighetsnära insamling. Det innebär att du som fastighetsägare behöver planera så att det finns utrymme för den utökade sophanteringen.

Vad är det som är så bra med fastighetsnära insamling?

Fördelarna är flera. Den fastighetsnära insamlingen gör det lättare att göra rätt; erfarenheten visar att mer förpackningar och matavfall kommer sorteras ut och lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Här hittar du lite mer information

Nya avfallsregler 2024 och 2027