Juneavfalls logotyp

Sortergårdskort för företag

Vill ni som har företag eller verksamhet lämna sorterat verksamhetsavfall till sortergårdarna? I så fall kan ni ansöka om ett sortergårdskort. Ni betalar utifrån den mängd avfall ni avser att lämna per år. Sortergårdskortet gäller måndag– fredag.

Varför sortergårdskort?

Sortergårdarna finansieras via renhållningstaxan och där genom grundavgiften i abonnemang för hushållsavfall. Det har visat sig att även företag och verksamheter har behov av att lämna verksamhetsavfall på sortergårdarna, därför vill vi ge er möjligheten att skaffa ett sortergårdskort. Med ett sortergårdskort får ni möjlighet att lämna mindre mängder sorterat verksamhetsavfall till de elva sortergårdar som finns i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommun.

När gäller sortergårdskortet

Sortergårdskortet gäller måndag till fredag och endast för bilar som är utrustade med ett sortergårdskort. Varje företag får tre sortergårdskort. Extra kort går att beställa till en kostnad av 150 kronor/kort. Vi lämnar ut max åtta kort per abonnemang.

Kostnad

Sortergårdskort kan köpas av företag och verksamheter som har verksamhetsavfall. Avgiften betalas årsvis i förskott och hur stor avgiften blir beräknas utifrån den mängd avfall som ni avser att lämna. Avgiften är uppdelad i tre olika viktklasser och är uppdelad efter maxvikt du avser att lämna per år.

Beställa sortergårdskort

Skriv ut vår informationsfolder med blankett. Ni kan ansöka om att få lämna max 15 ton avfall/år. Om vi bedömer att vi kan ta emot de mängder avfall ni vill lämna skickar vi sortergårdskort och faktura till er. Missbrukas sortergårdskortet har June Avfall och Miljö AB rätt att dra in det.
 
Företag som inte önskar köpa sortergårdskort eller som har mängder överstigande 15 ton/år hänvisar vi till de lokala entreprenörerna.

 Kostnad för sortergårdskort

Viktklasser/år

Pris 2019 (exklusive moms)

< 2 ton

4 840 kr

2,1 - 8 ton

9 680 kr

8,1 - 15 ton

19 360 kr

Placera sortergårdskortet väl synligt i framrutan. Fordonen som avfallet lämnas med får ha en maxvikt på 3,5 ton. Det är dock förbjudet att köra in med traktorer på gårdarna, oavsett vikt på traktorn.

Ni får lämna följande:

Fraktion

Avfallsexempel

Metallskrot

Badkar, stålsängar, cyklar, plåtskåp med mera. All metall som inte är förpackningar och som inte innehåller elektronik eller farligt avfall.

Trä

Målat/omålat trä, spånskivor, brädor och möbler.

Restavfall

Mattor, plast, skumgummi, vaxat papper m.m.

Icke brännbart restavfall

Speglar, planglas, gipsskivor, keramik, porslin, betong, sanitetsporslin och kakel m.m.

Park- och trädgårdsavfall

Gräsklipp, kvistar, träd- och buskrens.

Well

Wellpapp, kartong med mera.

För elektronik: Kan lämnas till Retur, Ängsforsvägen 2, Hovslätt. Mer information finns på retur.nu

För sten och betong: Vill ni lämna sten och betong (fyllnadsmassor) eller gips måste ni kontakta oss, telefon 036-17 19 00, innan ni skickar in ansökan.

Följande får inte lämnas till sortergården:

Avfallsslag

Lämnas till

Däck

Återförsäljare

Ensilageplast

Återförsäljare

Asbest

Lämnas emballerat til Miljön

Farligt avfall

Kontakta oss, telefon 036-17 19 00

Tryckimpregnerat trä

Externa entreprenörer

Köksavfall

Kan endast lämnas via avfallsabonnemang med June Avfall och Miljö AB

Osorterat avfall

Endast sorterat avfall får lämnas till sortergården

Fönster

 


Sortergårdskort för företag