Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En sopbil kör på ett bostadsområde med flerfamiljshus runt omkring.

Taxor och abonnemang för flerfamiljshus och verksamheter

Ni som äger en flerfamiljsfastighet, bor i en samfällighet eller driver en verksamhet kan välja mellan olika avfallsabonnemang. Saknar ni abonnemang idag? Välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Hitta rätt abonnemang

Enligt lagen ska alla som äger en flerfamiljsfastighet eller driver en verksamhet med hushållsliknande avfall i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö – ha ett abonnemang hos oss.

Men det är ni som äger, eller sitter i styrelsen som bestämmer hur det ska sorteras i fastigheten. Innan ni bestämmer hur sorteringen ska gå till finns det en del saker att tänka på, saker som vi gärna hjälper er med.

Kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt abonnemang med lämpligaste sorteringsform. Ni får även råd om ni tänker bygga soprum eller ska göra plats för sopkärl på gården. 

Leveranstid

Vi räknar med att leverera inom en vecka.

Ändra abonnemang

Om verksamhetens behov av soptömning har förändrats kan vi justera tiden mellan hämtningstillfällena. Det innebär att avfallet hämtas med ett nytt intervall och att taxan ändras

Önskar ni byta tjänst till annat hämtningsintervall?

Kontakta någon av våra miljö- och avfallsrådgivare. Den nya tjänsten börjar gälla inom 30 dagar efter det att vi registrerat er ansökan.

Ansök om uppehåll i hämtningen

Om ni ska stänga er verksamhet under en tid, kan ni ansöka om uppehåll i hämtningen. Vi kan bevilja för en period om minst tre månader och upp till ett år. Kontakta oss. Vi behöver er ansökan senast fyra veckor före uppehållsperiodens början.

Önskar ni ännu längre uppehåll, eller fler på varandra följande uppehåll?
Då får ni ansöka om dispens hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.

Anmälan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 39 § RHOPDF (pdf, 280.2 kB)

Kontaktuppgifter miljö- och avfallsrådgivare

E-post tekniker@juneavfall.se

Telefon Magnus 036-171905

Telefon Jan 036-171906

Dokument

Avfallstaxa 2021PDF (pdf, 2.6 MB)