Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Lätt lastbil på sortergården.

Besöksavgift för lätta lastbilar

Lämnar ditt företag avfall på sortergården med en företagsregistrerad lätt lastbil? Då kommer du få en faktura för besöket eftersom vi registrerar dessa fordon automatiskt. Här får du veta mer om betalsystemet.

Så fort du kommit innanför grindarna till sortergården, läser vår sensor av ditt registreringsnummer. Systemet känner av om du har en företagsregistrerad lätt lastbil eftersom avläsningen är ihopkopplad med Transportstyrelsens register.

Vi registrerar inte personbilar och inte heller lätta lastbilar som ägs av enskilda firmor. Använder ditt företag något av dessa fordon måste fordonen ha sortergårdskort för att få lämna verksamhetsavfall. Du behöver alltid betala för ditt verksamhetsavfall.

Det här gäller för

Sortergårdskort

Så faktureras ditt företag

Varje besök kostar 276 kronor exklusive moms. Avgiften faktureras en gång per månad av SVEA Bank. Har du lämnat avfall vid flera tillfällen samma månad, får du en samlingsfaktura. Fakturan skickas ut i början av varje månad.

Besöksavgiften gäller även när du lämnar privat avfall med en företagsregistrerad lätt lastbil. Du kan slippa avgiften men då måste du föranmäla ditt besök med privat avfall innan du kör in på sortergården.

Har du frågor om fakturering och betalning?
Kontakta SVEA Bank, telefonnummer 08-735 29 59 och e-post avcinfo@svea.com

Därför kostar det 276 kronor

Det är viktigt att alla som använder sortergårdarna betalar. Hushållen betalar via avfallstaxan där kostnader för hushållsavfall och grovsopor ingår. Men i företagens avfallstaxor ingår inte sortergårdsverksamhet. De kan välja om de vill vända sig till privata avfallsentreprenörer eller till oss. Våra avgifter för verksamhetsavfall motsvarar de utgifter som uppstår när vi tar hand om verksamhetsavfall på ett miljöriktigt sätt. Vi får betala en behandlingsavgift för de flesta avfallsslagen. Företag/verksamheter ska betala via det här nya betalsystemet och enskilda firmor ska betala via sortergårdskort. Företag som använder andra fordon när de lämnar verksamhetsavfall behöver också sortergårdskort.

Du som endast ska panta, lämna elavfall eller hämta matavfallspåsar

Vi registrerar din lätta lastbil när den åker in på sortergården. För att slippa besöksavgift när du enbart ska panta, lämna el-avfall eller hämta matavfallspåsar måste du kontakta vår personal så fort du kört in på sortergården. Personalen bedömer om besöksavgiften ska tas bort.

När du lämnar elavfall.ska du alltid visa personalen ditt avlämnarintyg

Avlämnarintyg när du lämnar elavfall