Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Elavfall på en sortergård.

Avlämnarintyg när du lämnar elavfall

För att du som företag ska kunna lämna elavfall (farligt avfall) på våra sortergårdar krävs det att företaget har både ett sortergårdskort och ett avlämnarintyg från El-Kretsen. Länk till formulär för avlämnarintyg finns längst ner på sidan.

Intyget ger verksamheten rätt att lämna hushållsliknande elavfall på sortergårdarna. Det kan till exempel gälla kyl/frys, batterier, lysrör eller TV-apparater. Intyget gäller endast för en sorts avfall och för ett tillfälle.

Har du olika avfallstyper?
Kommer du lämna elavfall flera gånger?
Kom ihåg att ta med dig ett intyg vid varje tillfälle och för varje avfalltyp.

Varför avlämnarintyg?

Regeringen har infört de nya reglerna för att kunna kontrollera hur farligt avfall hanteras och transporteras inom landet. Det innebär att alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera sin hantering av elavfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Alla verksamheter ska ha med sig ett avlämnarintyg när de lämnar sitt elavfall på våra sortergårdar. Vi är insamlare av farligt avfall där elavfall ingår. Vi tar emot avfallet på våra sortergårdar innan det transporteras vidare till en återvinningsanläggning för demontering. Insamlingen organiseras i samarbete med det rikstäckande insamlingssystemet El-Kretsen som också sköter vår rapportering med hjälp av avlämnarintygen.

Hur lämnar jag farligt avfall?

  • Ansök om ett avlämnarintyg på El-Kretsens webbplats.
  • Intyget kommer per e-post, skriv ut och ta med det och elavfallet till sortergården.
  • Ge personalen på sortergården ditt avlämnarintyg och visa ditt farliga avfall.
  • Personalen kontrollerar ditt avlämnarintyg och farliga avfall.
  • Lämna ditt avfall på anvisad plats.

Bra att veta

Personalen på sortergården har rätt att neka dig att lämna ditt elavfall på sortergården om du inte har korrekta och fullständiga uppgifter enligt 3§ 6 kap Avfallsförordningen.

Fyll i formulär för att ansöka om ett avlämnarintyg

På El-Kretsens webbplats finns ett formulär där du fyller i uppgifterna kring verksamheten och det farliga avfallet. Där finns mer information om de nya reglerna och om branschorganisationernas gemensamma tjänst; företaget El-Kretsen.

Avlämnarintyg Länk till annan webbplats.