Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Lätt lastbil på sortergården.

Besöksavgift för lätta lastbilar

Den 3 januari, 2022, ersatte vi sortergårdskortet med ett nytt betalsystem för dig som har företag och som lämnar avfall på sortergården. Alla dina besök med lätt lastbil registreras och faktureras automatiskt. Obs det gäller inte dig med enskild firma.

En sensor läser av ditt registreringsnummer när du är innanför grindarna till sortergården. Avläsningen kopplas ihop med Transportstyrelsens register. Systemet känner av om du har en företagsregistrerad lätt lastbil. Större lastbilar är inte aktuella att registrera eftersom du inte får besöka sortergården med en sådan. Personbilar som används som tjänstebil registreras inte. För enskilda firmor gäller fortfarande sortergårdskort eftersom deras lätta lastbilar inte heller registreras.

Så faktureras ditt företag

Varje besök kostar 250 kronor exklusive moms. Avgiften faktureras en gång per månad av SVEA Bank. Har du lämnat avfall vid flera tillfällen samma månad, får du en samlingsfaktura. Fakturan skickas ut i början av varje månad.

Besöksavgiften gäller även när du lämnar privat avfall med en företagsregistrerad lätt lastbil. Från och med 1 juni kan du föranmäla ditt besök och lämna ditt privata avfall utan kostnad. Mer information kommer.

Har du frågor om fakturering och betalning?

Kontakta SVEA Bank, telefonnummer 08-735 29 59 och e-post faktura@svea.com

Skaffa sortergårdskort till dina andra fordon

Du behöver alltid betala för ditt verksamhetsavfall. Du ska köpa ett sortergårdskort till övriga fordon du använder när du lämnar verksamhetsavfall eftersom dessa inte faktureras automatiskt.

Sortergårdskort

Därför kostar det 250 kronor

Det är viktigt att alla som använder sortergårdarna betalar. Hushållen betalar via avfallstaxan där kostnader för hushållsavfall och grovsopor ingår. Men i företagens avfallstaxor ingår inte sortergårdsverksamhet. De kan välja om de vill vända sig till privata avfallsentreprenörer eller till oss. Våra avgifter för verksamhetsavfall motsvarar de utgifter som uppstår när vi tar hand om verksamhetsavfall på ett miljöriktigt sätt. Vi får betala en behandlingsavgift för de flesta avfallsslagen. Företag/verksamheter ska betala via det här nya betalsystemet och enskilda firmor ska betala via sortergårdskort. Företag som använder andra fordon när de lämnar verksamhetsavfall behöver också sortergårdskort.

Fördelar med det nya betalsystemet

Det finns flera fördelar. Några av dessa är:

  • Ett rättvist system. Alla företag som lämnar verksamhetsavfall på sortergårdarna betalar för sig och i den omfattning de använder gårdarna.
  • Företag får en månadsfaktura, när avfallet uppstår.
  • Företag kan enklare ta betalt för sina avfallskostnader eftersom de kan visa dem för sina kunder.
  • Företag samlar ihop mer avfall innan de besöker sortergårdarna. Bättre planering innebär färre besök och mindre trängsel på gårdarna – vilket gynnar både miljön och dem som vistas på sortergårdarna.

Du som endast ska panta

Din lätta lastbil registreras när den åker in på sortergården. För att slippa besöksavgift när du enbart ska panta måste du kontakta vår personal på sortergården innan du lämnar något avfall. Det är personalen som bedömer om besöksavgiften ska tas bort.

Hjälp oss gärna att undvika kö till panten genom att släppa förbi andra kunder när du pantar större mängder, sex eller flera säckar.

Du som endast ska lämna elavfall

Din lätta lastbil registreras när den åker in på sortergården. För att slippa besöksavgift när du enbart ska lämna elavfall måste du kontakta vår personal på sortergården innan du lämnar något avfall. Det är personalen som bedömer om besöksavgiften ska tas bort.

Kom ihåg att du alltid ska visa personalen ditt avlämnarintyg för det aktuella avfallet.

Avlämnarintyg när du lämnar elavfall >

Du som endast ska hämta matavfallspåsar

Din lätta lastbil registreras när den åker in på sortergården. För att slippa besöksavgift när du enbart ska hämta matavfallspåsar måste du kontakta vår personal på sortergården innan du hämtar påsarna. Det är personalen som bedömer om besöksavgiften ska tas bort.

Återvinningsstationen på sortergården

Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för att ta emot förpackningar. På återvinningsstationerna tar de emot förpackningar från hushållen. På sin mottagningspunkt i Stigamo, söder om Jönköping tar de emot förpackningar från företag. Läs mer om FTIs villkor och regler på deras webbplats www. Ftiab.se. Företag/verksamheter ska inte lämna förpackningar vid sortergårdarna.

Behöver din verksamhet lämna returpapper?

Anlita en entreprenör som är godkänd av oss
Anlita auktoriserade avfallsentreprenörer