Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Lätt lastbil på sortergården.

Besöksavgift för lätta lastbilar

Den 3 januari, 2022, ersätter vi sortergårdskortet med ett nytt betalsystem för dig som har företag och som lämnar avfall på sortergården. Alla dina besök med lätt lastbil registreras och faktureras automatiskt. Obs det gäller inte dig med enskild firma.

En sensor läser av ditt registreringsnummer när du är innanför grindarna till sortergården. Avläsningen kopplas ihop med Transportstyrelsens register. Systemet känner av om du har en företagsregistrerad lätt lastbil. Större lastbilar är inte aktuella att registrera eftersom du inte får besöka sortergården med en sådan. Personbilar som används som tjänstebil registreras inte. För enskilda firmor gäller fortfarande sortergårdskort eftersom deras lätta lastbilar inte heller registreras.

Så faktureras ditt företag

Varje besök kostar 250 kronor exklusive moms. Avgiften faktureras en gång per månad av SVEA Ekonomi. Har du lämnat avfall vid flera tillfällen samma månad, får du en samlingsfaktura. Fakturan skickas ut i början av varje månad.

Besöksavgiften gäller även när du lämnar privat avfall med en företagsregistrerad lätt lastbil.

Har du frågor om fakturering och betalning?

Kontakta SVEA Ekonomi, telefonnummer 08-735 29 59 och e-post faktura@sveaekonomi.

Skaffa sortergårdskort till dina andra fordon

Du behöver alltid betala för ditt verksamhetsavfall. Du ska köpa ett sortergårdskort till övriga fordon du använder när du lämnar verksamhetsavfall eftersom dessa inte faktureras automatiskt.

Sortergårdskort

Varför kostar det 250 kronor?

Det är viktigt att alla som använder sortergårdarna betalar. Hushållen betalar via avfallstaxan där kostnader för hushållsavfall och grovsopor ingår. Men i företagens avfallstaxor ingår inte sortergårdsverksamhet. De kan välja om de vill vända sig till privata avfallsentreprenörer eller till oss. Våra avgifter för verksamhetsavfall motsvarar de utgifter som uppstår när vi tar hand om verksamhetsavfall på ett miljöriktigt sätt. Vi får betala en behandlingsavgift för de flesta avfallsslagen. Företag/verksamheter ska betala via det här nya betalsystemet och enskilda firmor ska betala via sortergårdskort. Företag som använder andra fordon när de lämnar verksamhetsavfall behöver också sortergårdskort.

Vilka fördelar finns med det nya betalsystemet?

 • Det finns flera fördelar. Några av dessa är:
 • Ett rättvist system. Alla företag som lämnar verksamhetsavfall på sortergårdarna betalar för sig och i den omfattning de använder gårdarna.
 • Företag får en månadsfaktura, när avfallet uppstår.
 • Företag kan enklare ta betalt för sina avfallskostnader eftersom de kan visa dem för sina kunder.
 • Företag samlar ihop mer avfall innan de besöker sortergårdarna. Bättre planering innebär färre besök och mindre trängsel på gårdarna – vilket gynnar både miljön och dem som vistas på sortergårdarna.

Du som endast ska panta

Din lätta lastbil registreras när den åker in på sortergården. För att slippa besöksavgift när du enbart ska panta måste du kontakta vår personal på sortergården innan du lämnar något avfall. Det är personalen som bedömer om besöksavgiften ska tas bort.

Hjälp oss gärna att undvika kö till panten genom att släppa förbi andra kunder när du pantar större mängder, sex eller flera säckar.

Du som endast ska lämna elavfall

Din lätta lastbil registreras när den åker in på sortergården. För att slippa besöksavgift när du enbart ska lämna elavfall måste du kontakta vår personal på sortergården innan du lämnar något avfall. Det är personalen som bedömer om besöksavgiften ska tas bort.

Kom ihåg att du alltid ska visa personalen ditt avlämnarintyg för det aktuella avfallet.

Avlämnarintyg när du lämnar elavfall >

Du som endast ska hämta matavfallspåsar

Din lätta lastbil registreras när den åker in på sortergården. För att slippa besöksavgift när du enbart ska hämta matavfallspåsar måste du kontakta vår personal på sortergården innan du hämtar påsarna. Det är personalen som bedömer om besöksavgiften ska tas bort.

Återvinningsstationen på sortergården

Förpacknings- och tidningsinsamling (FTI) ansvarar för att ta emot förpackningar. På återvinningsstationerna samlar FTI in förpackningar och tidningar från hushållen. På sin mottagningspunkt i Stigamo, söder om Jönköping samlar FTI in förpackningar och tidningar från företag. Läs mer om FTIs villkor och regler på deras webbplats www. Ftiab.se. Företag/verksamheter ska inte lämna förpackningar eller tidningar vid sortergårdarna.

Sortergårdarna är i första hand till för invånarna i våra kommuner Habo, Jönköping och Mullsjö. Kommuninvånarna betalar för sortergårdsverksamheten genom sina avfallstaxor, vilket inte företag och verksamheter gör. Du som äger ett företag eller verksamhet kan välja att anlita en privat avfallsentreprenör som tar hand om ditt grovavfall. Du kan också välja att lämna avfallet på sortergården men måste då betala för att vi tar hand om det. De avgifter ditt företag får betala täcker avgifterna för hanteringen av verksamhetsavfallet.

Ja men du får betala för varje besök du gör på sortergården. Har du missat att lämna ett avfall och är på väg ut? Åk tillbaka med en gång så registreras inte besöket.

Nej, du betalar för besöket inte för mängden avfall. Men genom god planering kan du hålla nere dina besök och kostnader.

Nej, inga personuppgifter lagras. Sensorerna letar endast efter lätta lastbilar som är företagsregistrerade.

Ja, när du lämnar verksamhetsavfall måste du betala för det, oavsett vilket fordon du kör. Du behöver skaffa ett sortergårdskort för företagsbilen eller registrera ditt fordon för att få besöksavgift. Besöker du oss en enstaka gång ska du kontakta personalen på sortergården.

Åker du i en företagsregistrerad lätt lastbil, blir företaget betalningsskyldigt även om du lämnar privat avfall. Vi förutsätter att avfall som fraktas i en företagsbil kommer från ett företag.

Svea Ekonomi ansvarar för alla fakturafrågor.
E-post: faktura@sveaekonomi.se

Tel: 08-735 29 59

Öppet: Vardagar 8–17

Sortergårdskort Mini, SG mini

Sortergårdskort mini (3 000 kr exklusive moms ) motsvarar 12 besök.

Sortergårdskort 1, SG1
Sortergårdskort 1 (5 900 kr exklusive moms ) motsvarar 24 besök.

Sortergårdskort 2, SG2
Sortergårdskort 2 (11 800 kr exklusive moms) motsvarar 48 besök.

Sortergårdskort 3, SG3
Sortergårdskort 3 (23 600 kr exklusive moms) motsvarar 96 besök.

Hushållen påverkas inte av det nya betalsystemet för företag. Deras besök faktureras inte. Men om de använder en företagsbil för att lämna hushållets grovavfall blir företaget betalningsskyldigt för besöket.

Betalsystemet kan inte fakturera enskilda firmor automatiskt. De ska istället ansöka om sortergårdskort.

Eftersom cirka 40 % av företagen som besöker våra sortergårdar inte har sortergårdskort saknar vi intäkter för att ta hand deras avfall. Med det här systemet kommer de flesta företag som lämnar verksamhetsavfall på sortergården vara delaktiga.

Åker du in på sortergården med lätt lastbil registreras och faktureras den automatiskt. Toaletten är till för våra kunder. Ska du endast besöka vår toalett är du ingen kund. Toalettbesök är ingen ursäkt för att slippa besöksavgiften.

En lätt lastbil är ett fordon som är registrerad som lätt lastbil hos Transportstyrelsen. Den har en totalvikt på högst 3,5 ton. Du med B-körkort får köra lätt lastbil. Lätta lastbilar är oftast utrustade för godstransport till exempel flak eller skåp. Oftast finns bara framsäten men det förekommer lätta lastbilar med fler passagerarsäten till exempel minibussar. Du kan själv gå in på Transportstyrelsens webbplats och söka på ditt registreringsnummer för att se hur ditt fordon är registrerat.

Organisationen behöver inte betala om den kontaktar oss en till två veckor innan de kommer och lämnar avfallet. Det gäller organisationer som utför välgörenhetsaktiviteter där pengarna går till välgörande ändamål. Till exempel en verksamhet som mot betalning samlar in julgranar från hushåll mot betalning. Granarna lämnar de på sortergården och pengarna skänker de till välgörande ungdomsverksamhet eller liknande. Vi behöver veta:

 • vilken sorts avfall de tänker lämna
 • vad organisationen heter
 • vart de skänker pengarna
 • fordonets registreringsnummer
 • datum de lämnar avfall
 • namn på sortergård