Juneavfalls logotyp
En vuxen och två barn lagar mat.

Abonnemang

Vi har flera olika avfallsabonnemang att välja mellan för dig som villaägare. Välj det som passar dig och ditt hushåll bäst! Bor du i hyres- eller bostadsrätt väljer din fastighetsägare eller styrelse hur ni ska sortera. Oavsett vilket abonnemang du har är det viktigt att lämna farligt avfall och elektronik till sortergården.

Fastighetsnära insamling, FNI

Varje villaägare får två 370-liters kärl på sin tomt.

Varje kärl är indelat i fyra fack där matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, färgat glas, ofärgat glas och metall sorteras direkt i kärlen. Kärlen töms varannan respektive var fjärde vecka.

Utöver de två kärlen ingår en så kallad minimizer för mjukplast samt en behållare för lampor (ej stora) och batterier. Behållaren förvarar du inomhus och när den behöver tömmas monterar du den i avsedda hål på valfritt kärl.

Länkar

Abonnemang Fastighetsnära insamling, FNI

Sortera matavfall

Väljer du att själv köra dina förpackningar och tidningar till återvinningsstationen räcker den med ett 370-liters kärl med två fack. Ett fack för matavfall och ett för restavfall. Kärlet töms varannan vecka.

Länkar

Abonnemang Sortera matavfall

Hemkompostera

Har du en godkänd kompostbehållare kan du välja att kompostera ditt matavfall själv. För att få kompostera måste du först anmäla dig till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun. När du valt att kompostera ditt matavfall lägger du allt matavfall i komposten och kör dina förpackningar och tidningar till en återvinningsstation. Du väljer själv om du vill ha kärlet tömt varannan eller var fjärde vecka.

Bra att tänka på när man komposterar:

  • Varva det komposterbara köksavfallet med lämpligt strömaterial tillexempel med torvströ, gräs, jord eller spån, så att avrinning från kompostbehållaren förhindras
  • Lufta komposten då och då genom att vända materialet
  • Se till att kompostbehållaren är tät så att råttor och möss inte kommer in i behållaren.

Detta sorteras som restavfall i din soppåse:

Blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, disktrasor, bomullstops med mera.

Länkar

Respektive kommun berättar mer om vad som gäller hemkompostering på sin egen webbsida.

Avfall: ansökan om minskad hämtning av avfall (Jönköpings kommun)länk till annan webbplats

Kompostering (Mullsjö kommun)länk till annan webbplats

Kompostering (Habo kommunlänk till annan webbplats)

Osorterat avfall

Vill du inte sortera ut matavfallet från restavfallet väljer du abonnemang osorterat avfall. Det kostar mer eftersom vi har en miljöstyrande taxa. Du väljer själv storlek på kärlet och vi tömmer det varannan vecka. Förpackningar och tidningar kör du själv till en återvinningsstation.

Detta sorteras som osorterat avfall i din soppåse:

Matavfall och matrester, blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, disktrasor, bomullstops med mera.

Om du bor i lägenhet

Bor du i lägenhet väljer din fastighetsägare eller styrelse hur du ska sortera ditt avfall. Har din fastighetsägare valt att sortera ut matavfallet i papperspåsar är det viktigt att alla i fastigheten följer de anvisningar som finns. För att underlätta din sortering får du påshållare och papperspåsar till matavfallet av oss. Kontakta din hyresvärd om du saknar denna utrustning! Om det finns en anvisad plats i fastigheten där du kan sortera förpackningar och tidningar lägger du dem där, annars tar du dem till en återvinningsstation.

Flyttanmälan

Har du sålt din fastighet? Se till att rätt person är mottagare och ansvarig för avfallsabonnemanget genom att beställa blankett för ägarbyte.

Så här går det till:
Beställ en blankett via telefon 036-171900, e-post info@juneavfall.se eller via formulär. Länk till formuläret finns här nedan.

Därefter skickar vi en blankett för ägarbyte till dig som du tillsammans med köparen ska fylla i och skriva under innan ni skickar tillbaka den till oss.

Den nya ägaren registreras och tar över fastighetens avfallsabonnemang.

Beställ blankett för ägarbyte

Uppsägning av abonnemang

Alla hushåll har någon form av restavfall och enligt lag ska alla hushåll ha sophämtning. Det innebär att du inte kan säga upp ditt avfallsabonnemang men du kan ändra ditt abonnemang. Du kan till exempel överföra abonnemanget till ny ägare vid ägarbyte eller ansöka om uppehåll i hämtningen. Om fastigheten ska stå obebodd kortare tid än tolv månader ansöker du om uppehåll från sophämtning hos oss. Se blankett här nedan. För uppehåll, tolv månader eller längre, ansöker du om dispens från sophämtning hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

June Avfall & Miljö
Renhållningsordningen
Anmälan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 39 § RHOPDF (pdf, 183.6 kB)
Beställ blankett för ägarbyte

Riksdagen
Miljöbalkenlänk till annan webbplats (gå till kapitel 15)

Habo kommun
Sophanteringlänk till annan webbplats

Jönköpings kommun
Avfall: ansökan om minskad hämtning av avfalllänk till annan webbplats

Mullsjö kommun
Sophämtninglänk till annan webbplats