Juneavfalls logotyp

Abonnemang

Vi har flera olika abonnemang att välja mellan för dig som villaägare. Välj det som passar dig och ditt hushåll bäst! Bor du i hyres- eller bostadsrätt väljer din fastighetsägare eller styrelse hur ni ska sortera. Oavsett vilket abonnemang du har är det viktigt att lämna farligt avfall och elektronik till sortergården.

Fastighetsnära insamling, FNI

Varje villaägare får två 370-liters kärl på sin tomt.

Varje kärl är indelat i fyra fack där matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, färgat glas, ofärgat glas och metall kan sorteras direkt i kärlen. Kärlen töms varannan respektive var fjärde vecka.

Utöver de två kärlen ingår en så kallad minimizer för mjukplast samt en behållare för lampor och batterier. Behållaren förvarar du inomhus och när den behöver tömmas placeras den i avsedda hål på valfritt kärl.

Länkar

Abonnemang Fastighetsnära insamling, FNI

Sortera matavfall

Väljer du att själv köra dina förpackningar och tidningar till återvinningsstationen räcker den med ett 370-liters kärl med två fack. Ett fack för matavfall och ett för restavfall. Kärlet töms varannan vecka.

Länkar

Abonnemang Sortera matavfall

Hemkompostera

Har du en godkänd kompostbehållare kan du välja att kompostera ditt matavfall själv. För att få kompostera måste du först anmäla dig till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun. När du valt att kompostera ditt matavfall lägger du allt matavfall i komposten och kör dina förpackningar och tidningar till en återvinningsstation. Du väljer själv om du vill ha kärlet tömt varannan eller var fjärde vecka.

Bra att tänka på när man komposterar:

  • Varva det komposterbara köksavfallet med lämpligt strömaterial tillexempel med torvströ, gräs, jord eller spån, så att avrinning från kompostbehållaren förhindras
  • Lufta komposten då och då genom att vända materialet
  • Se till att kompostbehållaren är tät så att råttor och möss inte kommer in i behållaren.

Detta sorteras som restavfall i din sop-påse:

Blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, disktrasor, bomullstops med mera.

Länkar

Respektive kommun berättar mer om vad som gäller hemkompostering på sin egen webbsida.

Avfall: ansökan om minskad hämtning av avfall (Jönköpings kommun)länk till annan webbplats

Kompostering (Mullsjö kommun)länk till annan webbplats

Kompostering (Habo kommunlänk till annan webbplats)

Osorterat avfall

Vill du inte sortera ut matavfallet från restavfallet väljer du abonnemang osorterat avfall. Det kostar mer eftersom vi har en miljöstyrande taxa. Du väljer själv storlek på kärlet och vi tömmer det varannan vecka. Förpackningar och tidningar kör du själv till en återvinningsstation.

Detta sorteras som osorterat avfall i din soppåse:

Matavfall och matrester, blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, disktrasor, bomullstops med mera.

Om du bor i lägenhet

Bor du i lägenhet väljer din fastighetsägare eller styrelse hur du ska sortera ditt avfall. Har din fastighetsägare valt att sortera ut matavfallet i papperspåsar är det viktigt att alla i fastigheten följer de anvisningar som finns. För att underlätta din sortering får du påshållare och papperspåsar till matavfallet av oss. Kontakta din hyresvärd om du saknar denna utrustning! Om det finns en anvisad plats i fastigheten där du kan sortera förpackningar och tidningar lägger du dem där, annars tar du dem till en återvinningsstation.