Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Sopkärl framför ett fritidshus.

Fritidshus

Tillsammans med dig, ser vi till att avfallet som uppstår i din sommarstuga hamnar på rätt plats för att det sedan ska kunna tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Här får du veta hur du ska hantera avfallet som uppstår i ditt fritidshus.

Har du ett fritidshus i någon av kommunerna Habo, Jönköping eller Mullsjö? Teckna ett avfallsabonnemang hos oss så tar vi hand om ditt avfall.

Alla behöver avfallsabonnemang

För att transportera avfall krävs tillstånd och det har vi. Du får inte själv ta med dig ditt avfall från fritidshuset för att slänga det någon annanstans. Det gäller även om du enbart vistas där under dagtid eller om du är i fritidshuset kortare period under sommaren.

Abonnemang för fritidshus

Du kan välja mellan tre abonnemang och om vi ska tömma fem eller tio gånger under sommaren.

  • Sortera mat- och restavfall, SM
  • Osorterat mat- och restavfall
  • Hemkompostera

Här får du mer information:

Då tömmer vi fritidshusens sopkärl

Abonnemang fritidshus

Taxor fritidshus

Lilla avfallsguiden 2024 – fritidshus Pdf, 257 kB. folder för utskrift

Vad är fritidshus?

Fritidshus, eller sommarstuga, är en byggnad bebodd av en eller två hushåll valda delar av året. I fritidshus uppstår, som i andra boendeformer, avfall. Bor du i ditt fritidshus året runt räknas det som småhus.

Det händer om du sorterar fel

När du sorterar ditt avfall fel går värdefullt avfall till spillo. Upptäcker vi att du sorterat fel får du en papperskrok med ett meddelande på ditt sopkärl och ett brev från oss. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Felsorterat i sopkärlet

Så hanterar du avfall i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö

Sophanteringen i svenska kommuner varierar. Därför beskriver vi hur sophanteringen fungerar här.

Hushåll

Sortera mat- och restavfall

Osorterat mat- och restavfall

Hemkompostera

Slam

Latrin

Sortergårdar och öppettider

Återvinning

Så får du veta när vi tömmer dina sopkärl

Skriv in din adress så får du veta vilken dag vi tömmer dina sopkärl.

Sök tömningsdag

Då får fritidshusen fastighetsnära insamling, FNI

I augusti/september 2024 inför vi fastighetsnära insamling, FNI, hos alla fritidshus i våra tre kommuner. Här får du veta mer om abonnemangsbytet.

Nya avfallsregler för småhus och fritidshus 2024

Aktuell avfallstaxa

Här är avfallstaxan – med aktuella avgifter för din sophämtning.

Avfallstaxa

Folder Lilla avfallsguiden 2024 för dig som har fritidshus

Lilla avfallsguiden 2024 – fritidshus Pdf, 257 kB. folder för utskrift, A4, 2 sidor