Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En utomhusdiskbänk med sjöutsikt.

Fritidshus

Tillsammans med dig, ser vi till att avfallet som uppstår i din sommarstuga hamnar på rätt plats för att det sedan ska kunna tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Du behöver veta hur du ska hantera ditt hushållsavfall, vilka avfallsabonnemang du kan välja mellan, vad de kostar och när ditt sopkärl töms. Du får också ta del av våra villkor och tips och lära dig mer om hur soptömning går till.

Alla ska ha avfallsabonnemang

Om du har ett fritidshus, som du använder, ska du även ha ett avfallsabonnemang. Abonnemanget innebär att vi tar hand om ditt avfall på ett miljöriktigt sätt. För att transportera avfall krävs tillstånd, du får alltså inte ta med dig ditt avfall från fritidshuset för att slänga det någon annanstans. Det gäller även om du enbart vistas där under dagtid eller om du är i fritidshuset kortare period under sommaren.

Abonnemang för fritidshus

Du kan välja mellan dessa abonnemang;

  • Sortera mat- och restavfall, SM
  • Osorterat mat- och restavfall
  • Hemkompostera

Här hittar du information om

Vad är fritidshus?

Fritidshus, eller sommarstuga, är en byggnad bebodd av en eller två hushåll valda delar av året. I fritidshus uppstår, som i andra boendeformer, avfall. Bor du året runt i ditt fritidshus räknas det som småhus.

Så får du veta när vi tömmer ditt sopkärl

Soptömningen pågår från maj till september 2021. Skriv in din adress så får du veta vilken dag vi tömmer ditt sopkärl (soptunna).

Sök tömningsdag

Helger som påverkar din soptömning

Så hanterar du avfall i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö

Sophanteringen i svenska kommuner varierar. Därför beskriver vi hur sophanteringen fungerar här.

Hushåll

Sortera mat- och restavfall

Osorterat mat- och restavfall

Slam

Latrin

Sortergårdar och öppettider

Återvinning

Dokument

Avfallstaxa 2021PDF (pdf, 2.6 MB)