Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Ett sopkärl framför ett rött trähus på ett solrosfält.

Nya avfallsregler 2024 och 2027 för småhus och fritidshus

Nya regler gäller från och med 2024 då alla hushåll och verksamheter ska sortera och kunna lämna sitt matavfall nära fastigheten. Tre år senare gäller detsamma för förpackningar av plast, papper, glas och metall.

Regeringen inför nya regler för sortering och insamling av avfall som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera och lämna sitt avfall. På så sätt ska mer material kunna återvinnas, vilket är bra för både människor och natur.

Osorterat mat- och restavfall upphör 2024

Från och med 2024 ska alla hushåll sortera ut sitt matavfall och kunna lämna det i anslutning till bostaden. Vi planerar att byta ut alla abonnemang med osorterat mat- och restavfall innan januari 2025.

Fastighetsnära insamling har en miljöstyrande taxa, vilket innebär att avgiften är lägre än den som gäller för osorterat mat- och restavfall.

Mer information kommer under 2023.

Nya regler för insamling av förpackningar

Regeringen ändrar även reglerna för insamling av förpackningar.

Från och med 2024 tar vi över ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna. Återvinningsstationerna kommer finnas kvar men i vår regi. Vi kommer även ha insamling av förpackningar på våra sortergårdar.

Från och med 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling. Det innebär att du som idag har något av abonnemangen sortera mat- och restavfall eller hemkompostera också kommer byta till fastighetsnära insamling, FNI.

Vad är det som är så bra med fastighetsnära insamling?

Fördelarna är flera. Den fastighetsnära insamlingen gör det lättare att göra rätt; erfarenheten visar att mer förpackningar och matavfall kommer sorteras ut och lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Här hittar du lite mer information

Nya avfallsregler 2024 och 2027