Juneavfalls logotyp
Vår personal tömmer en brunn men en slang som går till slambilen.

Slam

Har du enskild avloppsanläggning, så kallad slambrunn? Det är vi som hjälper dig med tömning. Med enskilt avlopp menas slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk. Hur många tömningar per år som behövs beror främst på hur många personer som använder anläggningen likaså hur stor anläggningen är och vilken funktion den har.

Taxorna gäller från och med 2020-01-01, momsen är inkluderad i priserna.

Avgifter

Tömning av sluten tank, trekammarbrunn eller liknande

Storlek på avloppsanläggning i m³

Schemalagd tömning

0 – 1,5

855 kr

1,6 – 4

1 325 kr

4,1 – 7

1 9555 kr

över 7 m³

345 kr/m³


Avgift för slangdragning vid längre avstånd

Tjänst

Pris/tillfälle/avloppsanläggning

Slangdragning, 25,1–50 meter

365 kr

Slangdragning över 50 meter

730 kr


Avgift för extra slamtömning

Tjänst

Pris/tillfälle

Extra slamtömning inom fem arbetsdagar

965 kr

Extra avgift tillkommer utöver ordinarie abonnemangsavgift.

Avgift för akut slamtömning

Tjänst

Pris/tillfälle

Akut slamtömning inom 24 timmar

3 320 kr

Extra avgift tillkommer utöver ordinarie abonnemangsavgift.

Framkörningsavgift

Tjänst

Pris/tillfälle

Framkörningsavgift

460 kr

Framkörningsavgift tillkommer när tömning inte har kunnat utföras på grund av hinder, likaså vid ej avbeställd tömning.

Akut behov av slamsugning?

Ring kundtjänst 036-17 19 00. Ringer du efter kontorstid hänvisar vår telefonsvarare dig till jourhavande slamtömmare.

Om du ska flytta

Vanligtvis räcker det att du flyttanmäler din sophämtning. Men om du har slam och saknar sophämtning får du kontakta oss.

Lagen

Enligt lag ska slamsugningsbilen komma minst en gång per år. Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun kan bevilja undantag (dispens).

Om du vill ha dispens

Vill du ha längre tömningsintervall av ditt slam, eller vill du ta hand om det själv? Då måste du ansöka om dispens hos miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

 Du kan ansöka om:

  • förlängt hämtningsintervall av slam
  • eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan bevilja dispens upp till max fem år. Bakgrunden är att förändringar kan ske hos sökanden och i bestämmelser som reglerar avfallshantering lokalt och nationellt. Miljö- och hälsoskyddskontoret debiterar alltid en handläggningsavgift enligt taxan kommunfullmäktige har fastställt.