Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
FNI-kärl 1 och 2.

Facken i FNI-kärlen är indelade så här: Kärl 1. Bakre raden till vänster: matavfall och till höger restavfall. Främre raden till vänster: färgade glasförpackningar och till höger tidningar och returpapper. Kärl 2. Bakre raden till vänster: plastförpackningar och till höger pappersförpackningar. Främre raden till vänster ofärgade glasförpackningar och till höger metallförpackningar.

Fastighetsnära insamling, FNI

Här får du veta hur du ska hantera ditt avfall om du valt abonnemanget Fastighetsnära insamling, FNI. Du får veta vad som ingår i abonnemanget, vilka avfall du får lämna i kärlen och hur du ska hantera dem.

FNI gör det enkelt för dig att sortera förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall direkt i avfallskärlen utanför ditt småhus.

Du får två stycken 370-liters kärl som är uppdelade i åtta fack för olika avfallsslag. Du kan dessutom sortera batterier och lampor i en box som du monterar på ett av kärlen.

Facken är indelade på samma sätt som de två sopbilarna som tömmer kärlen. Det är därför viktigt att du behåller indelningen i kärlen och inte byter plats på dem.

Indelning i kärlen

Kärl 1 – tömning varannan vecka

Restavfall – fack 162 liter
Restavfall är det som blir över när du källsorterat. Ju bättre du källsorterar, desto mindre restavfall. Minskar restavfallet i ditt hushåll så gör du rätt.

Exempel på restavfall:

Blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, disktrasor, diskborstar, kuvert med mera.

Förpacka avfallet i plast- eller papperspåsar, knyt ihop/förslut ordentligt innan du lägger påsen i kärlet.

Matavfall – fack 118 liter
Matavfall är rester av tillagad mat och råvaror.

Exempel på matavfall:

Skal av frukt, grönsaker och rotfrukter, matrester, pasta, brödkanter, vissna blommor med mera.

Förpacka avfallet i de papperspåsar som ingår i abonnemanget. Observera att du inte får lägga plast i eller runt papperspåsen.

Färgade glasförpackningar – fack 30 liter

Exempel på färgade glasförpackningar:

Öl- och vinflaskor, matoljeflaskor med mera.

Lägg glaset direkt i kärlet. Sortera eventuella metallock som metallförpackning.

Tidningar/returpapper – fack 60 liter

Exempel på tidningar/returpapper:
Dagstidningar, veckotidningar, reklamblad, pappersark med mera. 

Kuvert ska lämnas i restavfall, inte bland tidningar/returpapper, eftersom limmet i kuverten försämrar återvinningsprocessen.

Tidningar/returpapper lägger du direkt i kärlet. 

Kärl 2 töms – tömning var fjärde vecka

Plastförpackningar – fack 155 liter

Hårda och mjuka förpackningar av plast.

Exempel på plastförpackningar:

Ketchupflaskor, glasslådor, hårschampoflaskor, tandkrämstuber, plastpåsar, gladpack, påläggsemballage med mera.

De hårda plastförpackningarna lägger du direkt i kärlet. Mjukplasten samlar du i en plastpåse som ryms i plastbehållaren (minimazer) som ingår i abonnemanget. Då tar plasten mindre plats i kärlet och risken att plasten flyger iväg när locket öppnas är betydligt mindre.

Pappersförpackningar – fack 155 liter

Exempel på pappersförpackningar:
Mjölk- och filmjölksförpackningar, flingpaket, äggkartonger, tvättmedelspaket, papperskassar med mera.

Platta ihop förpackningarna och lägg dem direkt i kärlet.

Metallförpackningar – fack 30 liter

Exempel på metallförpackningar:
Konservburkar, tuber, metallock, kapsyler, metallfolie med mera.

Förpackningarna lägger du direkt i kärlet.

Ofärgade glasförpackningar – fack 30 liter

Exempel på ofärgade glasförpackningar:
Saftflaskor, syltburkar, barnmatsburkar med mera.

Glaset lägger du direkt i kärlet. Sortera metallock som metallförpackning.

Tillbehör

  • En behållare för matavfall
  • En bunt matavfallspåsar

Använd påsbehållaren! Den hjälper till att ventilera påsen.

När matavfallspåsarna tar slut hämtar du nya på sortergårdarna eller i en butik nära dig, se nedan under länkar.

Box för lampor och batterier – bredd: 35 cm, djup: 20 cm, höjd: 20 cm 

I denna box sorterar du lampor och batterier. Förvara boxen inomhus mellan tömningarna. När boxen är full är det dags för tömning. Placera den på valfritt FNI-kärl. Ta in den igen efter tömning. Lysrör lämnar du på sortergården, likaså extra stora glödlampor eftersom de är för stora för sopbilens behållare för lampor.

Plastbehållare "Minimizer" för mjukplast – bredd: 12 cm, djup: 12 cm, höjd: 23 cm

Förvara plastbehållaren inomhus. Här packar du mjukplast i 2–3-literspåsar. Exempel på mjukplast: brödpåsar, påläggsemballage, gladpack med mera. Eftersom plastbehållaren hjälper till att komprimera plasten ryms det mer plast i FNI-kärlet. Lämna påsen med mjukplast i facket för plastförpackningar.

Storlek på sopkärlen

Vill du veta hur breda, djupa och höga våra FNI-kärl är? Funderar du på att bygga skydd till sopkärlen? Då bör du läsa detta

Mått sopkärl 190- och 370-lit

Vad är FNI?

FNI, Fastighetsnära insamling av förpackningar, är ett källsorteringssystem där du som är villaägare sorterar ditt avfall direkt i kärlen istället för att åka till återvinningsstationen med det. För att kunna sortera har du två kärl med fyra fack i varje, kärl 1 och kärl 2. Kärl 1 töms varannan vecka. I det här kärlet lägger du matavfall, restavfall, färgat glas och tidningar. Kärl 2 töms var fjärde vecka. Här lägger du pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar. I en egen box lägger du lampor och batterier, denna box töms vid behov.

Varför inför June Avfall & Miljö FNI?

Det är ett beslut som våra politiker har fattat. Syftet är att vi ska nå de miljömål som regeringen har fattat tillsammans med EU. I och med att vi förenklar hushållens möjlighet att sortera ut materialet redan där avfallet uppstår ökar andelen material som återanvänds och antalet privatbilar som ska till återvinningstationerna minskar. På så vis minskar vi miljöbelastningen i vårt samhälle. Men framför allt visar erfarenheten från de kommuner som redan infört systemet att kunderna får en mycket uppskattad service.

Är det lagligt att införa FNI?

Ja vi följer lagen. Det finns inga rättsliga hinder för att införa systemet.

Gäller det alla fastigheter i kommunen?

Erbjudandet om fastighetsnära insamling gäller villor och tvåfamiljshus.

Vi bor i en fastighet med fler hushåll än två. Kan vi börja med FNI?

Vi kan erbjuda FNI med två sopkärl till fastigheter eller mindre samfälligheter med fler hushåll. I dagsläget har vi det på prov.
Då blir det två sopkärl på vardera 660 l. Dessa kärl har samma indelning för de olika avfallsslagen och det är samma hämtningsintervaller.
Storlek på Kärl 1 - Matavfall 270 l, Restavfall 270 l, Färgade glasförpackningar 60 l och Tidningar/returpapper 60 l.
Storlek på Kärl 2 - Plastförpackningar 270 l, Pappersförpackningar 270 l, Ofärgade glasförpackningar 60 l och Metallförpackningar 60 l.

Vi handlägger förfrågningar individuellt beroende på antal hushåll. Kostnaden för FNI med 660 l kärl är dubbel FNI-taxa.

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1, det med facken som innehåller matavfall, restavfall, färgat glas och tidningar/returpapper, töms varannan vecka. Kärl 2, det med facken som innehåller pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar, töms var fjärde vecka. Boxen för lampor och batterier töms vid behov och hängs på något av FNI-kärlen när den behöver tömmas.

Hur stora är kärlen?

Det är två stycken kärl på 370 liter vardera. Bredd 80 cm, höjd 110 cm och djup 85,2 cm inklusive kärlinsatsen överst på kärlen.

Kan jag byta till mindre kärl?

Nej, vi kan inte erbjuda andra kärlstorlekar för FNI. Sopbilen som tömmer FNI-kärlen tar emot olika avfall i olika fack som stämmer med kärlen som ingår i detta abonnemang.

Vad krävs det för utrymme om jag vill ha kärlen utomhus eller göra en kärlfålla?

Räkna med bredden 170–180 cm för två kärl och byggmått djup 90–100 cm om kärlen ska stå jämte varandra. Rekommenderat byggmått på höjden är 115 cm. Kärlen ska stå på en stadig och stabil yta utan höga kanter för att underlätta hämtningen. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. De stora hjulen placer du utåt på hämtningsdagen, för att underlätta soptömningen.

Kan jag få ett extra kärl om jag till exempel har blöjbarn?

Ja, det går att få extra kärl mot ersättning enligt taxa.

Hur töms de nya kärlen?

Sopbilen som tömmer FNI är indelad i fyra fack. En bil tömmer kärl 1 och en annan bil tömmer kärl 2. På så sätt håller vi isär avfallet under transporten till omlastningsstationen.

Hur har ni valt kärlens indelning?

Kärlens indelning är baserad på erfarenheter från vårt testområde samt från de cirka 30 andra kommuner som har infört FNI.

Kan jag ändra indelning på facken i kärlen?

Nej, du får inte ändra facken. De följer en standard så att sopbilen kan hålla de olika avfallen separerade under transporten.

Varför väljer ni sortering två stora kärl istället för optisk sortering i ett kärl?

Systemet med optisk sortering (system med påsar i olika färger) används främst i kommuner som skiljer ut matavfall från hushållsavfallet. Matavfall och restavfall läggs i två olikfärgade påsar i samma kärl. Vissa kommuner har upp till sex olika färger på påsarna för olika sorters avfall. Detta går sedan till en sorteringsanläggning som sorterar ut påsarna via optiskt ljus som känner av färgen på påsarna. Nackdelen med detta system är att felsorteringen blir stor och att detta ställer krav på att kunden har utrymme för sorteringen.

Systemet med fastighetsnära insamling (FNI) erbjuder kunden sortering av tio olika sorters avfall. Cirka 98 procent av det insamlade materialet går till återvinning och en mycket liten del blir felsorterat.

Hur undviker jag att det rinner in vatten i kärlen?

Ett tips är att lägga en bräda eller liknande under de stora hjulen så att kärlet tippar lite framåt, på så vis minskar risken för vatten i kärlet.

Står June Avfall & Miljö för eventuell kostnad vid ombyggnad av plats för kärlen?

Nej, varje fastighetsägare står för eventuella kostnader om kärlplatsen behöver byggas om.

Kan jag gå ur FNI senare?

Ja, du kan byta till ett annat abonnemang när du vill. Det tillkommer en kostnad på 200 kr för kärlbyte.

Kan verksamheter och företag ansluta sig till FNI?

Nej, inte via vår avfallshämtning. Däremot har de redan i dag möjlighet att teckna avtal med andra aktörer för att ha en fastighetsnära utsortering via dem.

Är det någon bindningstid till FNI?

Nej, du kan byta till annat abonnemang när du vill.

Kan vi dela FNI-kärl med grannen?

Ja, ni kan vara upp till tre fastigheter som delar på ett FNI-abonnemang. Det innebär att ni delar på den rörliga kostnaden för abonnemanget och att varje fastighetsinnehavare fortsätter att betala sin fasta avgift. En av er förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen. Skicka en ansökan till oss om gemensam tömning, delat kärl. Därefter tar det cirka 4 veckor innan ändringen börjar gälla.

Blankett "Anmälan om gemensam hämtning av hushållsavfall" hittar du via länk längre ner på sidan. Du kan också kontakta kundtjänst på telefon 036-17 19 00.

När börjar den nya FNI-taxan att gälla?

Avfallstaxan gäller från det att FNI-kärlen är utställda och tömda.

Kan jag få soptömning andra veckor?

Tömningen sker enligt ett fast schema, vilket innebär att vi inte erbjuder andra tömningsintervall eller tömningsdagar. Sopkärl nummer 1 töms var fjortonde dag eftersom det bland annat innehåller matavfall. Kärl nummer 2, som enbart innehåller förpackningar, töms var fjärde vecka.

Blandas alla förpackningar i sopbilen?

Nej, bilen är indelad i fyra fack. Sopbil 1 tar emot matavfall, restavfall, färgat glas och returpapper i fyra separata fack. Sopbil 2 tar emot plastförpackningar, pappersförpackningar, ofärgat glas och mettförpackningar i fyra separata fack.

Var tar materialet vägen?

Allt material vi samlar in återanvänds. Glas tas till glasåtervinning, metallförpackningar blir nya metallprodukter, plastförpackningar blir nya plastförpackningar eller andra produkter, tidningar blir nya tidningar eller andra pappersprodukter och kartong blir nya pappersprodukter.

Hur ska jag sortera mitt avfall?

Ladda ner vår sopsorteringsapp som heter "June Avfall & Miljö". Där finns en utförlig sorteringsguide. Du hittar även sorteringsguiden under menyn återvinning.

Hur kan det bli bättre för miljön när ni kommer oftare?

Visst, vi hämtar två kärl hos dig istället för ett. Men påfrestning på miljön blir mindre jämfört med att varje hushåll kör fram och tillbaka till återvinningstationen med sina förpackningar (i bil).

Vilka är miljövinsterna?

Med FNI blir utsorteringen av förpackningar både lättare och bättre. Förpackningar och glas går tillbaka till återvinning och bilresorna till och från återvinningsstationer eller sortergårdar blir färre.