Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Sortera rätt

Ditt matavfall kan bli biogas och biogödsel, förpackningar kan återvinnas och bli nya, metaller i mobiltelefoner och elektriska produkter kan återvinnas flera gånger om och användas till nya produkter. Men förutsättningen för att klara detta är att du och andra invånare sorterar avfallet rätt.

Varje avfall måste sorteras för sig för att kunna återbrukas, återvinnas eller energiutvinnas. Därför är det viktigt att vi lär oss hur vi sorterar och lämnar vårt avfall.

Har du abonnemanget Osorterat hushållsavfall innebär det att du slänger matavfall i samma kärl som restavfall medans abonnemanget Sortera matavfall innebär att du sorterar matavfall i en papperspåse som du lägger i ett eget fack i sopkärlet. Tidningar och förpackningar, av glas, papper, metall eller plast, ska du alltid lämna till en återvinningsstation. Men om du har abonnemanget Fastighetsnära insamling finns separata fack för de olika förpackningarna i sopkärlen. Farligt avfall, elavfall och grovsopor lämnar du till sortergården.

På nedanstående sidor kan du lära dig mer om hur du sorterar olika sorters avfall.

Osorterat hushållsavfall

Förpackningar och tidningar

Sortera matavfall

Olika sorters avfall

Fastighetsnära insamling, FNI

Sorteringsguide A–Ö

Sorteringsguide – på olika språk