Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Två tidningshögar.

Sortera rätt

Ditt matavfall kan bli biogas och biogödsel, förpackningar kan återvinnas och bli nya, metaller i mobiltelefoner och elektriska produkter kan återvinnas flera gånger om och användas till nya produkter. Men förutsättningen för att klara detta är att du och andra invånare sorterar avfallet rätt.

Varje avfall måste sorteras för sig för att kunna återbrukas, återvinnas eller energiutvinnas. Därför är det viktigt att vi lär oss hur vi sorterar och lämnar vårt avfall.

Har du abonnemanget Osorterat mat- och restavfall innebär det att du lägger ditt matavfall i samma kärl som ditt restavfall. Abonnemanget Sortera matavfall innebär att du sorterar matavfall i en papperspåse som du lägger i ett separat fack i sopkärlet. Tidningar och förpackningar, av glas, papper, metall eller plast, ska du alltid lämna till en återvinningsstation förutom om du har abonnemanget Fastighetsnära insamling. Då har de olika förpackningarna separata fack i sopkärlen. Farligt avfall, elavfall och grovsopor ska du alltid lämna till sortergården.

På nedanstående sidor kan du lära dig mer om hur du sorterar olika sorters avfall.

Osorterat mat- och restavfall

Förpackningar och tidningar

Sortera mat- och restavfall

Olika sorters avfall

Fastighetsnära insamling, FNI

Avfallslista A–Ö