Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Två sophämtare tömmer sopkärl.

Soptömning

Vi tar hand om avfall från 166 000 invånare som lever kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö. Vi hämtar det vid din bostad för att sedan lämna det vidare till återvinning och energiutvinning. Tillsammans med dig och andra kommuninvånare, tar vi vara på hushållsavfallet!.

Så fungerar soptömning

Du har kanske mött våra chaufförer redan klockan 6 på morgonen när arbetspasset just har börjat? Vilken sopbil de åker i beror på vad det är för avfall som de ska tömma. Sopbilarna är olika. Du som har två sopkärl har säkert märkt att dina kärl töms vid olika tidpunkter. Vissa kör till exempel mat- och restavfall medan andra samlar in plast- och pappersförpackningar.

När sopbilen är fullastad tippar vi lasset på Miljöhantering i Jönköping, MilJön, utanför Tenhult. Där lastas avfallet om för att sedan köras till anläggningar där det återvinns eller bränns för att bli värme eller el.

Om ditt kärl inte blivit tömt

Vi försöker tömma alla kärl på ordinarie tömningsdagar. Har vi trots allt inte tömt ditt kärl vill vi att du låter kärlet stå kvar. Vi kan vara försenade.

Är kärlet fortfarande inte är tömt dagen därpå?

Kontakta oss! Du kan antingen anmäla den uteblivna tömningen via Mina sidor eller kontakta kundtjänst. Därefter har vi 48 timmar på oss att tömma ditt kärl.

Mina sidor

Ditt ansvar som kund

Vi tar gärna hand om ditt avfall men behöver din hjälp för att klara av det. Som kund är det viktigt att du:

 • ser till att din sortering stämmer med ditt valda abonnemang.
 • ställer ut kärlet senast klockan 6 på tömningsdagen.
 • knyter ihop påsar för restavfall och mjukplast. Ser till att matavfallspåsen är väl tillsluten. Har du fastighetsnära insamling, FNI? Lägg förpackningar och tidningar löst i kärlet.
 • ser till att locket går att stänga.
 • ser till att avfallet inte sitter fast i kärlet annars riskerar du att avfallet är kvar i kärlet efter tömning.
 • håller kärlet rent från kladd och störande lukt. Skölj gärna ur det med jämna mellanrum.
 • håller vägen till ditt kärl framkomlig så att vi kan tömma det. Du ansvarar för att sophämtaren och sopbilen kan komma fram till sopkärlet på ett säkert sätt.
 • skottar bort snövallar och sandar framför kärlet.
 • placerar kärlet med de stora hjulen mot vägen.
 • borstar bort snö från locket av kärlet.
 • håller fritt framför kärl, soprum eller vändplan de dagar vi hämtar avfallet.
 • ser till att kärlet inte är för tungt att dra. Arbetsmiljöverkets regler gäller.
 • inte slänger varm aska i kärlet. Försäkra dig om att askan verkligen är släckt.
 • ser till att kärlet är synligt genom att exempelvis klippa träd och buskar.
 • ordnar så att dragvägen mellan sopbilen och sopkärlet är asfalterad eller stenlagd (kallas för hårdgjord yta). Det gäller även platsen där sopkärlet är uppställt.