Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Två sophämtare tömmer sopkärl.

Soptömning

I våra tre kommuner, Jönköping, Habo och Mullsjö, bor cirka 163 000 invånare. Invånarna lämnar en hel del avfall som vi tömmer och kör vidare till återvinning och energiutvinning. Vi är stolta över att vi, tillsammans med dig och andra kommuninvånare, kan ta hand om hushållsavfallet på ett miljöriktigt sätt.

Så fungerar soptömning

Vi börjar tömma sopkärl från och med klockan 6 på morgonen. Det kan vara olika sopbilar som tömmer olika avfall. Det innebär att om du har två sopkärl kan det ena kärlet tömmas vid ett tillfälle och det andra kärlet lite senare under dagen. Ibland en annan dag. När vi tömt färdigt tömmer vi sopbilslasset på Miljöhantering i Jönköping, MilJön, utanför Tenhult. Där lastas avfallet om för att sedan köras till anläggningar där det återvinns eller bränns för att bli värme eller el.

Om ditt kärl inte blivit tömt

Låt kärlet stå kvar. Vi har som mål att alla kärl ska tömmas men ibland blir det fel ändå. Då vill vi att du kontaktar oss så snart som möjligt så att vi får chans att åtgärda felet. Du kan antingen anmäla den uteblivna tömningen via Mina sidor eller kontakta kundtjänst. Därefter har vi 48 timmar på oss att tömma ditt kärl.

Mina sidor

Ditt ansvar som kund

Vi tar gärna hand om ditt avfall men behöver din hjälp för att klara av det. Som kund är det viktigt att du:

 • ser till att din sortering stämmer med ditt valda abonnemang.
 • ställer ut kärlet senast klockan 6 på tömningsdagen.
 • knyter ihop påsar för restavfall och mjukplast. Ser till att matavfallspåsen är väl tillsluten. Har du fastighetsnära insamling, FNI? Lägg förpackningar och tidningar löst i kärlet.
 • ser till att locket går att stänga.
 • ser till att avfallet inte sitter fast i kärlet annars riskerar du att avfallet är kvar i kärlet efter tömning.
 • håller kärlet rent från kladd och störande lukt. Skölj gärna ur det med jämna mellanrum.
 • håller vägen till ditt kärl framkomlig så att vi kan tömma det. Du ansvarar för att sophämtaren och sopbilen kan komma fram till sopkärlet på ett säkert sätt.
 • skottar bort snövallar och sandar framför kärlet.
 • placerar kärlet med de stora hjulen mot vägen.
 • borstar bort snö från locket av kärlet.
 • håller fritt framför kärl, soprum eller vändplan de dagar vi hämtar avfallet.
 • ser till att kärlet inte är för tungt att dra. Arbetsmiljöverkets regler gäller.
 • inte slänger varm aska i kärlet. Försäkra dig om att askan verkligen är släckt.
 • ser till att kärlet är synligt genom att exempelvis klippa träd och buskar.
 • ordnar så att dragvägen mellan sopbilen och sopkärlet är asfalterad eller stenlagd (kallas för hårdgjord yta). Det gäller även platsen där sopkärlet är uppställt.