Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Tre gröna sopkärl.

Klimatsmarta sopkärl

Varför använda fossil olja när det finns återvunnen plast? Nu köper vi enbart in sopkärl som är tillverkade av tidigare kärl.

Genom att välja kärl som tillverkas av återvunnen plast istället för fossil olja minskar vi vår påverkan på både miljö och klimat. För vår del handlar det om cirka 2 300 kärl per år.

Enligt återförsäljaren och tillverkaren PWS AB ska kärlen klara av att återvinnas och återanvändas minst 10 gånger. Det innebär att plasten i ditt kärl fortfarande kan vara i bruk om 100 år.

Sopkärlen kommer se likadana ut som deras föregångare, men färgen kan skilja sig lite grann. Återvunnen plast blir ofta lite mörkare och kan variera mellan kärlen.

Vem får nya kärl och när?

Har du ett trasigt kärl får du ett nytt. Du kan även få ett mindre begagnat kärl. Det är också klimatsmart. Det samma gäller för nya kunder som tecknar abonnemang.

Endast hushåll med trasiga, förbrukade kärl får nya. En och annan kan få ett mindre begagnat kärl. Det samma gäller för nya kunder som tecknar abonnemang.

De gamla kärlen lämnar vi till återvinning. Plasten mals ner och används vid tillverkningen av nya kärl. Även de återvunna kärlen kommer återvinnas när de är utslitna. De kan återvinnas minst tio gånger!

Plasten blir lite mörkare under tillverkningsprocessen. De kan också skilja sig i färg jämfört med ett annat kärl. Vi kallar färgen miljögrön eftersom den kan variera – precis som grönskan i naturen. De har alltså goda förutsättningar att smälta in i naturliga miljöer.

När dina kärl är utslitna, det vill säga förbrukade, byter vi ut dina kärl. Då kommer du antingen få ett ”nytt” kärl eller ett mindre begagnat, vilket är ännu mer klimatsmart.

Inköpspriset för ett kärl av återvunnen plast är ungefär samma som för ett kärl av ny plast. Kärlet ingår i din avfallstaxa och påverkar inte din avgift.

Kärlen tillverkas av PWS AB. De berättar mer om kärlen och återvinningen på in webbplats

PWSAB Länk till annan webbplats.