Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Två sopkärl parkerade i ett skydd av trä. De stora hjulen är vända ut mot vägen..

Mått sopkärl 190- och 370-liter

Här får du veta hur breda, djupa och höga våra två vanligaste sopkärl är. Funderar du på att bygga skydd till sopkärlen? Anpassa skyddet redan nu för två stycken 370-liters kärl eftersom fastighetsnära insamling blir obligatoriskt för både småhus och fritidshus från och med hösten 2024.

Mått på sopkärl 370 liter

Höjd: 107 cm
Bredd: 77 cm (inklusive hjulen)
Djup: 80,5 cm

Mått på sopkärl 190 liter

190 liters kärl
Höjd: 107,5 cm
Bredd: 57,5 cm (inklusive hjulen)
Djup: 70,5 cm

Goda råd om du tänker bygga in sopkärlet

Variationen av kärl- och soptunneskydd är många. De flesta är bra och skyddar dina sopkärl från väder och vind. Men innan du bygger din egen kärlfålla, som de också kallas, behöver du anpassa ditt skydd efter användaren. Ska du själv hämta och ställa fram kärlet på tömningsdagen behöver du inte läsa vidare.

Kärlet ska vara placerat max 3 meter från sopbilens uppställningsplats. Är avståndet längre får du betala dragavstånd.

Bygg skyddet så att kärlets stora hjul står vända utåt – då slipper du vända kärlet inför kommande tömningsdagar.

Se till att kärlet enkelt rullar fram och tillbaka till skyddet. Täck golvet/marken med betong, asfalt eller något annat som ger hård yta. Vi räknar inte gräs, singel och kullersten som hårdgjord yta. Ta bort trösklar och kanter. Tänk på att lägga till minst 5 cm på varje sida om kärlen.

Kom ihåg att du kan behöva bygglov. Kontakta den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor i din kommun för mer information.