g_translate
Juneavfalls logotyp

Taxa Jönköpings kommun och Mullsjö kommun

Bor du i villa i Jönköpings eller Mullsjö kommun kan du välja mellan fyra olika abonnemang. Den fasta avgiften betalas av alla och tas ut per fastighet. Kostnaden för den rörlig avgiften varierar beroende på vilket abonnemang du väljer och hur ofta du vill ha tömt.

Priserna gäller från  2018-01-01 för villor och småhus. Inklusive moms.

Fast avgift

Den fasta avgiften betalas av alla och tas ut per fastighet. I den fasta avgiften ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.
 
Den fasta avgiften för år 2018 är 1 100 kr för hushåll i småhus och villor.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften består av kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom val av abonnemang.

Du räknar ut din taxa genom att lägga ihop den rörliga avgiften med den fasta.
 
Kontrollera att du har ett tillräckligt stort kärl så att kärlet inte blir överfullt. Locket måste gå att stänga och kärlet ska stå klart för att bli tömt klockan 06.00 på tömningsdagen.

Abonnemang Fastighetsnära insamling, FNI

Avståndsklass (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan och var fjärde vecka

Rörlig avgift, 2 st 370 liters kärl

1 610 kr

2 110 kr

2 610 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

2 710 kr

3 210 kr

3 710 kr

Abonnemang Sortera matavfall

Avståndsklass (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 370 liters kärl

1 975 kr

2 475 kr

2 975 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

3 075 kr

3 575 kr

4 075 kr

Abonnemang Hemkompostera‌

Avståndsklass (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 130 liters kärl

1 913 kr

2 413 kr

2 663 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

3 013 kr

3 513 kr

3 713 kr

Abonnemang Hemkompostera‌

Avståndsklass (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 190 liters kärl

2 163 kr

2 663 kr

3 163 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

3 263 kr

3 763 kr

4 263 kr

Abonnemang Hemkompostera‌

Avståndsklass (se nedan)

1

2

3

Tömning var fjärde vecka

Rörlig avgift, 130 liters kärl

1 600 kr

1 850 kr

2 100 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

2 700 kr

2 950 kr

3 200 kr

Abonnemang Hemkompostera‌

Avståndsklass (se nedan)

1

2

3

Tömning var fjärde vecka

Rörlig avgift, 190 liters kärl

1 725 kr

1 975 kr

2 225 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

2 825 kr

3 075 kr

3 325 kr

Abonnemang Osorterat avfall

Avståndsklass (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 130 liters kärl

3 975 kr

4 475 kr

4 975 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

5 075 kr

5 575 kr

6 075 kr

Abonnemang Osorterat avfall

Avståndsklass (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 190 liters kärl

4 350 kr

4 850 kr

5 350 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

5 450 kr

5 950 kr

6 450 kr

Abonnemang Osorterat avfall

Avståndsklass (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 370 liters kärl

6 165 kr

6 790 kr

7 514 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

7 265 kr

7 890 kr

8 515 kr 

Avståndsklass 1

Kärlet står inte bakom grind, dörr eller hinder och inom 3 meter från tomtgräns.


Avståndsklass 2

Kärlet står bakom hinder eller inom 10 meter från tomtgräns.


Avståndsklass 3

Kärlet står mellan 10 och 20 meter från tomtgräns.

Kärlbyte

Vid kärlbyte tillkommer en avgift på 250 kr/byte. Vid byte till abonnemang sortera matavfall eller fastighetsnära insamling tillkommer ingen extra kostnad för byte av kärl.


Vid felsortering

Vid upprepad förekomst av felsorterat avfall har June Avfall & Miljö rätt att byta abonnemang för kunden utan dennas tillstånd. Detta sker först efter dialog med kunden men ingen förändring skett. Abonnemanget byts då till "osorterat avfall".


Exempel på felsortering:

  • Annat avfall än matavfall läggs i facket för matavfall.
  • Matavfall läggs i kärl för restavfall vid val av abonnemang hemkompostera.