Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En skylt med June Avfall & Miljö. I bakgrunden entrédörrar.

Om oss

Vi ägs av kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. Värje år hjälper vi närmare 166 000 kommuninvånare med sophämtning, slamtömning och sortergårdsverksamhet. 

Vi hämtar avfall hos sammanlagt 30 000 villahushåll och 38 000 lägenheter i våra tre kommuner. Totalt tömmer vi 1,5 miljoner sopkärl och 7 500 slambrunnar om året.

När vi hämtat ditt avfall kör vi restavfallet till förbränning, där det blir värme och el. Matavfallet blir biogas och biogödsel.

Idag går det mesta av avfallet att sortera och lämna till återvinning. Om ditt flerbostadshus eller småhus saknar separat insamling av förpackningar och tidningar ska du istället lämna dem till en återvinningsstation. Det finns över 50 återvinningsstationer i våra kommuner. Har du grovavfall, farligt avfall, elavfall och stora batterier ska du lämna till en sortergård.

Elva sortergårdar

Vi driver elva sortergårdar (eller återvinningscentraler som det kallas i andra kommuner) dit privatpersoner kan lämna farligt avfall, elavfall och grovavfall kostnadsfritt. Det mesta av det som du lämnar till sortergården kan återvinnas. Vi tar hand om grovavfallet på ett miljömässigt sätt innan vi förpackar och skickar det vidare till specialiserade återvinningsanläggningar.

Sortergårdar och öppettider

Styrelse June Avfall och Miljö AB

Namn

Parti

Uppdrag

Ort

Mats Petersson

C

ordförande

Jönköping

Gunnar Pettersson

S

vice ordförande

Habo

Jörgen Fransson

S

ledamot

Jönköping

Kristina Sokolovskaya

S

ledamot

Jönköping

Peter Fasth

M

ledamot

Jönköping

Emil Qvarnström

KD

ledamot

Jönköping

Lisa Oswald

S

ledamot

Mullsjö

Astrid Johansson

KD

lekmannarevisor

Jönköping

Erik Hugander

MP

lekmannarevisor

Jönköping


Organisationsnummer

June Avfall & Miljö AB 559089-1254