Juneavfalls logotyp

Om oss

June Avfall och Miljö AB är ett bolag som ägs tillsammans av Jönköpings, Habo och Mullsjö kommun.

Vi sköter sophämtningen och tar hand om ditt avfall

Vi hämtar ditt avfall, eller sopor, vid fastigheten. När vi hämtat ditt avfall körs restavfallet till förbränning, där det blir värme och el. Matavfallet blir biogas och biogödsel.

Idag går det mesta av avfallet att sortera och lämna till återvinning. Förpackningar, tidningar och små batterier kan du lägga i ditt kärl om du har fastighetsnära insamling, FNI, eller lämna till återvinningsstation. Grovavfall, farligt avfall, elavfall och stora batterier lämnar du till sortergården.

Elva sortergårdar

Vi driver elva sortergårdar (eller återvinningscentraler som det också kallas) dit privatpersoner kan lämna farligt avfall, elavfall och grovavfall kostnadsfritt. Sortergårdarna är bemannade med kunnig personal och de finns där för dig så tveka inte att fråga dem om du är osäker på i vilken container du ska slänga ditt avfall!

Styrelse June Avfall och Miljö AB

Namn

Parti

Uppdrag

Ort

Mats Petersson

C

Ordförande

Jönköping

Krister Johansson

S

Ledamot

Norrahammar

Birgitta Sandgren

S

Ledamot

Lekeryd

Gerhard Annvik

KD

Ledamot

Jönköping

Anders Jarl

M

Ledamot

Tenhult

Gunnar Pettersson

S

Ledamot

Habo

Linda Danielsson

S

Ledamot

Mullsjö

Thomas Sjöberg


Lekmannarevisor


Magnus Ljungvid


Lekmannarevisor