Juneavfalls logotyp
Håkan Karlsson framför en Tappra barn affisch.

Pantare skänker 197 046 kronor till hjälporganisationer

Att panta är miljösmart. Pantsystemet är en del av ett effektivt, hållbart och miljövänligt återvinningssystem. Ju högre återvinningsgrad, desto mer minskar vi nedskräpningen i naturen och energiåtgången vid tillverkning av nya förpackningar. Det är dessutom en bonus att panten gynnar hjälporganisationer. Förra året gick 197 046 kronor, av pantutbetalningarna vid June Avfall & Miljös elva sortergårdar, till välgörande ändamål.

Sortergårdarna i Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner tar emot avfall av olika slag. Sedan ett antal år tillbaka finns möjligheten att även panta burkar och flaskor. Ersättningen doneras till välgörande ändamål. När pantautomater, från Pantamera Express, installerades på sortergårdarna i Huskvarna och Jönköping ökade mängden pant. Sannolikt beror ökningen på att automaterna tar emot stora mängder burkar och flaskor på en gång och att pantaren kan välja att behålla ersättningen eller skänka den till välgörande ändamål.

Insamling 2018

Efter en sammanställning av mängden pant 2018 framkommer att invånarna lämnade in 1 752 415 burkar och flaskor till June Avfall & Miljös sortergårdar. Gåvopanten på samtliga sortergårdar uppnådde 197 046 kronor vilket motsvarar 11 procent av det totala pantvärdet 1 763 603 kronor. Pengarna har främst skänkts till Stiftelsen Tappra Barn men under två veckor i december fick även Musikhjälpen ta del av gåvan.

Bildtext:
Håkan Karlsson, produktionschef vid June Avfall & Miljö ser många vinster med pantningstjänsten:
– Jag tror att det är fler som pantar mer eftersom det har blivit så smidigt och relativt rent att hantera så stora mängder flaskor och burkar. Det skonar miljön.

Önskar ni mer information?
Välkommen att kontakta Håkan Karlsson, produktionschef sortergårdar, 036-17 19 30, hakan.karlsson@juneavfall.se
Annika Ekberg, marknadschef, 036-17 19 10, annica.ekberg@juneavfall.se

Publicerad 20190117

Pantare skänker 197 046 kronor till hjälporganisationerPDF (pdf, 823.9 kB)