Juneavfalls logotyp

2020-03-13

Framrullade sopkärl.

Småhusägare uppmanas att ställa ut sina sopkärl tidigare än vanligt

June Avfall & Miljö vill ligga steget före, ifall nya riktlinjer kring coronautbrottet påverkar personalfrånvaron kommande veckor. Bolaget uppmanar alla småhusägare att ställa ut sina avfallskärl fem dagar innan planerad tömningsdag och låta dem stå kvar tills de är tömda.

Ställ ut sopkärlen tidigare och låt dem stå tills vi tömt dem, uppmanar June Avfall & Miljö alla småhusägare i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner. Bolaget upprättar nya rutiner som ska säkerställa soptömning vid händelse av personalbrist orsakad av coronautbrottet.

Småhusägare uppmanas att ställa ut sopkärlen tidigare än vanligt
June Avfall & Miljö vill ligga steget före, ifall nya riktlinjer kring coronautbrottet påverkar personalfrånvaron kommande veckor. Bolaget uppmanar alla småhusägare att ställa ut sina avfallskärl fem dagar innan planerad tömningsdag och låta dem stå kvar tills de är tömda.

Genom att småhusägare, i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner, ställer ut sina kärl fem dagar tidigare skapas en större flexibilitet i avfallshämtningen.

– Vi behöver alla småhusägares hjälp så att vi kan ligga steget före. Att frångå att hämta avfallet en specifik dag ger oss möjlighet att på daglig basis anpassa sophämtningen utifrån den personalstyrka vi har. På så vis kan vi försöka säkerställa en fungerande avfallshämtning under så lång tid som möjligt, säger Daniela Hammer, VD vid June Avfall & Miljö.

För att begränsa coronautbrottet rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vuxna och barn ska stanna hemma vid hosta, snuva eller annat tecken på luftvägsinfektion. Detta kommer att påverka personalbortfallet som än så länge är begränsat.

June Avfall & Miljö vill också förbereda alla abonnenter på att bolaget kan återkomma med nya instruktioner till dem om bolaget behöver vidta andra åtgärder på grund av personalbrist orsakad av coronapandemin.

– Avfallsinsamling och hantering är klassat som en samhällsviktig funktion. Vi har därför tagit fram en prioriteringsordning för sophämtning för att försöka säkerställa att vi kan ha en fungerande verksamhet under coronautbrottet. Nu tar vi vårt första steg i prioriteringstrappan. Vi följer utvecklingen och alla myndighetsinstruktioner som vi får, avslutar Daniela Hammer.

Abonnenter kan hålla sig uppdaterade om sin sophämtning genom juneavfall.se

Abonnenter kan också bli kontaktade via sms eller e-post. Kontaktuppgifterna registrerar de på Mina sidor på juneavfall.se


Önskar ni mer information?
Välkommen att kontakta Daniela Hammer, VD June Avfall & Miljö, e-post daniela.hammer@juneavfall.se

Fakta
June Avfall och Miljö AB är ett kommunägt bolag som ägs tillsammans av kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö. Bolaget bildades 1 januari 2018 och sköter bland annat kommunernas sophämtning, slamtömning och elva sortergårdar.
Med småhus menas till exempel villa, radhus och kedjehus.