Juneavfalls logotyp

Renhållningsordning, avfallsplan med föreskrifter

De lokala föreskrifterna för avfallshanteringen är den rättsliga grunden i det dagliga arbetet för June Avfall & Miljö:s verksamhet.

June Avfall & Miljö har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. Vi förväntar oss att kommunfullmäktige (i respektive kommun) tar beslut om ny renhållningsordning under våren 2019. Tills dess gäller nedanstående dokument.