Juneavfalls logotyp

Renhållningsordning

Renhållningsordningen, RHO, styr hur avfallet i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner ska hanteras. De tre kommunerna har en gemensam renhållningsordning som antogs av respektive kommunfullmäktige i slutet av februari 2019. Renhållningsordningen består av avfallsföreskrifter och en avfallsplan.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna är den rättsliga grunden i det dagliga arbetet för June Avfall och Miljös verksamhet. I avfallsföreskrifterna kan du läsa om vad som är ditt ansvar och vad som är vårt ansvar. I avfallsföreskrifterna hittar du bland annat följande information:

· Hur utrymmen för avfallsutrymmen ska vara utformade

· Hur avfallet ska sorteras och förpackas

· Hur transportvägar ska se ut

· Hur kärl ska placeras

»Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommunerPDF (pdf, 418.1 kB)

Avfallsplan

Avfallsplanen är en plan som gäller i fyra år. Den innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Målen och åtgärderna ska bland annat bidra till att avfallet i kommunerna minskar och att avfallet blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.

I avfallsplanen finns fem övergripande mål:

· Minska avfallets mängd och farlighet

· Lätt att göra rätt

· Avfall som en resurs

· Minska miljöpåverkan från avfallsverksamheten

· Minska nedskräpningen

»Avfallsplan 2019-2022 för Jönköping, Habo och Mullsjö kommunerPDF (pdf, 3.3 MB)