Juneavfalls logotyp

Renhållningsordning: avfallsplan och avfallsföreskrifter

De gemensamma avfallsföreskrifterna är den rättsliga grunden i det dagliga arbetet för June Avfall & Miljö:s verksamhet.

Den gemensamma renhållningsordningen för Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner, antogs av respektive kommuns kommunfullmäktige i slutet av februari 2019.